English page Verkkosivu suomeksi

Grænseløs nordisk velfærdsteknologi

  • Välfärdsteknologi
jan
2014
27

Ens demografiske og økonomiske udfordringer, ens løsninger og potentiale for et tættere samarbejde på tværs af de nordiske lande. Det var udgangspunktet, da repræsentanter fra kommuner, ministerier, organisationer og eksperter fra hele Norden satte fokus på nordisk velfærdsteknologi i København den 23. og 24. januar.

-Med dette projekt kan vi give et samlet løft til implementeringen af velfærdsteknologi i hele Norden, sagde Dennis Søndergaard, projektleder fra Nordens Velfærdscenter, der på workshoppen den 24. præsenterede de foreløbige planer for et nyt nordisk velfærdsteknologiprojekt indenfor rammerne af Nordisk Ministerråds program Holdbar Nordisk Velfærd.

-Vi kan vinde meget ved at lære af hinandens erfaringer og derigennem sikre en bedre kvalitet og lavere omkostninger. Der er også et stort uudnyttet potentiale for et fælles nordisk marked for velfærdsteknologi, understregede Dennis Søndergaard, der fik mange konstruktive og konkrete input og idéer fra deltagerne i workshoppen.  

Begrebet ”velfærdsteknologi” opfattes ikke ens overalt i Norden, men Dennis Søndergaard definerede det som ”teknologi der leverer eller assisterer velfærdsydelser i bred forstand”.

Læs mere på norden.org

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet