English page Verkkosivu suomeksi

Genvägar till bättre tillgänglighet

  • Funktionshinder
mar
2016
7

Nordens Välfärdscenter har publicerat två nya häften inom funktionshindersområdet.

"Möten för alla" är en checklista som, om den följs i samband med arrangemang, leder till att alla faktiskt kan vara aktiva deltagare på en konferens eller seminarium. Nyckeln till ett tillgängligt möte är att tänka efter före.

Häftet "Möten för alla" fungerar som inspirationskälla och konkret hjälp i samband med arbetet med att organisera arrangemang.

Ladda ner publikationen "Möten för alla"

 

Så är funktionshinderspolitiken organiserad i Norden

Den andra publikationen finns både på svenska och på engelska. "Hur gör grannarna" respektive "What are the neighbours doing?" är en sammanställning av hur den strategiska funktionshinderspolitiken är organiserad i de nordiska länderna samt Grönland, Färöarna och Åland. Informationen finns även på en egen hemsida.

Ladda ner "Hur gör grannarna"

Ladda ner "What are the neighbours doing?"

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet