English page Verkkosivu suomeksi

Generalsekreteraren gästade funktionshindersrådets möte

  • Funktionshinder
nov
2014
6

Dagfinn Høybråten, generalsekreterare för Nordiska ministerrådet, var gäst när Rådet för nordiskt samarbete om funktionshinder höll sitt tredje möte för 2014 i samband med Nordiska rådets session i Stockholm. Rådet hade bjudit in generalsekreteraren för att höra hur han ser på Rådets funktion i relation till utmaningarna med en hållbar välfärd för alla.

Nordiska ministerrådets generalsekreterare Dagfinn Høybråten gästade funktionshindersrådets möte som ägde rum i samband med Nordiska rådets möte i Stockholm.Dagfinn Høybråten har ett genuint intresse för frågor kring inkludering av personer med funktionsnedsättning och han har en gedigen erfarenhet, både som politiker och som tjänsteman, av de teman som funktionshindersrådet arbetar med. Han ser det som mycket positivt att man genom funktionshindersrådets nya form fann en klok lösning som stärker samarbetet mellan funktionshindersorganisationer, myndigheter och andra experter.

Det viktiga samspelet

- Samspelet mellan myndigheter och civilsamhällets organisationer är en tydlig del av den nordiska identiteten och det är viktigt att vi får det att fungera. Både som mötesplats för erfarenhetsutbyte och i relation till de förpliktelser vi har till olika internationella åtaganden, menar generalsekreteraren.
Han ser att Nordiska ministerrådets nya funktionshindersråd är ett gott exempel på hur olika grupper kan samverka för ett gemensamt mål.
- Brukarna, och de organisationer som företräder dem, representerar en expertis som ingen annan kan ha och är en nödvändig kunskapskälla för myndigheter. Nordiskt samarbete har fått ett nytt rådgivande organ för samhällsspörsmål, inget enkelt sektorspörsmål, och det är viktigt. Tillknytningen till social- och hälsosektorn ger den starkaste kopplingen till hela ministerrådets organisation och då även till andra sektorer. Han berörde också allmänintresset i ett universellt utformat samhälle som en central aspekt, hållbar utveckling för alla. Någon gång under sin livstid kommer alla att ha nytta av att samhället är tillgängligt.

Vill stärka det nordiska samarbetet

Dagfinn Høybråten vill gärna se att nordiska länderna genom samarbete kan förstärka den internationella insatsen för personer med funktionsnedsättning.
- Vi vill vara goda exempel, uttrycker generalsekreteraren. När vi är ute i andra internationella sammanhang vill vi kunna vara stolta över hur långt vi har kommit i de nordiska länderna. Det samhället vi önskar att skapa, och som Nordiska ministerrådet och Nordiska rådet vill bidra till, är att vi lyckas minimera funktionshindren.
Just nu verkar generalsekreteraren för att få igång ett arbete inom social- och hälsosektorn på ett liknande sätt som resultaten av den legendariska Stoltenbergrapporten gjorde för det nordiska samarbetet om försvar och säkerhet. "Tillsammans är vi starka", är det genomsyrande budskapet.
- Ett gott exempel är insatserna inom dövblindområdet. För en liten grupp, som exempelvis personal som arbetar med personer med dövblindhet är, så är det oerhört effektivt för de nordiska länderna att samarbeta kring vidareutbildning och kunskapsutveckling, understryker Dagfinn Høybråten.
Könbergrapporten, som beställts av Nordiska ministerrådet och som utarbetats av den tidigare svenske socialministern Bo Könberg, pekar ut några områden där det nordiska samarbetet kan fördjupas: sällsynta diagnoser, högspecialiserade vårdinsatser, utmaningarna med antibiotikaresistens, välfärdsteknologi och utveckling av innovativa välfärdslösningar. Det nordiska samarbetet ska driva på debatten men också gå längre, gå från ord till handling.

Artikel om Glada Hudik-teaterns framträdande i samband med Nordiska rådets session

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet