English page Verkkosivu suomeksi

Funktionshinderssamarbete genom Europarådet

  • Funktionshinder
okt
2014
1

Nordens Välfärdscenter företräder Nordiska ministerrådet som en regional organisation när Europarådets expertkommitté för rättigheter för personer med funktionsnedsättning, DECS-RPD, sammanträder denna vecka. Under mötet behandlas bland annat utvärderingen av Europarådets handlingsplan för funktionshinderfrågor som gäller 2006-2015. Kommitténs sekretariat tar också emot förslag och rekommendationer för utformning av och innehåll i den kommande handlingsplanen som ska gälla 2016-2020.

Maria Montefusco och Anna DahlbergNordens Välfärdscenters koordinator för funktionshindersområdet, Anna Dahlberg, deltar i mötet liksom Maria Montefusco, projektledare och sekreterare för Rådet för nordiskt samarbete om funktionshinder.

Samarbete och kontakter

Under mötet genomförs också flera samarbetsaktiviteter med andra verksamheter inom Europarådet som har ansvar för inkludering av personer med funktionsnedsättning. Exempelvis äger ett gemensamt möte rum med den parlamentariska kommittén för jämställdhet och mänskliga rättigheter, kommissionären för mänskliga rättigheter och generalsekretariatet.

- Europarådet är en intressant mötesplats och forum för samarbete som innebär möjlighet till många internationella kontakter. Det finns många beröringspunkter med det nordiska samarbetet om funktionshinder inklusive Nordens närområden i Östersjöregionen, säger Anna Dahlberg. Vi kan genom detta forum bli inspirerade av goda exempel från hela Europa.

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet