English page Verkkosivu suomeksi

Funktionshindersrådets årsrapport är publicerad

  • Funktionshinder
mar
2016
24

Årsrapporten för Rådet för nordiskt samarbete om funktionshinder finns nu för nedladdning.

Årsrapportens omslagÅRSRAPPORTEN berättar om det gångna intensiva arbetsåret, om aktiviteterna som har genomförts, inte minst den satsning som med Rådets stöd gjorts på Nordiska ministerrådets sekretariat på att öka tillgängligheten i den egna verksamheten. I årsrapporten nämns en lång rad konkreta och genomförbara förslag på aktiviteter som ministerrådet kan göra för att förbättra delaktigheten.

ÅRSRAPPORTEN berättar också om en del av det nordiska samarbete som pågår i Europarådet, där Rådet är aktivt.

Här kan du ladda ner årsrapporten

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet