English page Verkkosivu suomeksi

Funktionshindersrådet ska vara aktör inom alla politikområden

  • Funktionshinder
okt
2015
29

Rådet för nordiskt samarbete om funktionshinder fungerar bra som rådgivande instans till Nordiska ministerrådets olika sektorer men kännedomen är än så länge för låg om vad Funktionshindersrådet kan göra. Det är en av slutsatserna i en utvärdering och också en punkt som togs upp av Eygló Harðardóttir, Islands Social- och bostadsminister, under Nordiska rådets session i Reykjavik.

Eygló Harðardóttir står i talarstolen under Nordiska rådets session

ARJA JUVONEN (saf), ledamot i Nordiska rådets välfärdsutskott, betonade behovet av samarbete med Funktionshindersrådet genom dialog och gemensamma möten och konferenser.
Krista Mikkonen i talarstolen med nordiska flaggor i bakgrunden.

KRISTA MIKKONEN (mp), uppmanade Finland och Island att snarast möjligt ratificera FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Hon talade också om behovet av kunskapsspridning.

- Det är viktigt att se till att arbetet med projekten och den kunskap som genereras inte bara stannar inom Funktionshindersrådet utan även sprids till medlemsländerna och kommer in i det politiska beslutsfattandet, sa Krista Mikkonen. Här måste vi alla ta ansvar.

ANNICKA ENGBLOM (m) från Sverige, ordförande för Medborgar- och konsumentutskottet, hyllade ministerrådets handlingsplan på funktionshindersområdet för dess fokus på möjligheter.
- Jag tycker ofta att det i debatten handlar om att göra människor med funktionsnedsättning till offer när det faktiskt finns möjligheter som vi ska lyfta fram.

EN VIKTIG arbetsuppgift som Funktionshindersrådet står inför under kommande år är att förankra kännedomen om sitt arbete i de olika politikområdena.

Länk till Rådet för nordiskt samarbete om funktionshinder

Rådets sida om handlingsplanen för nordiskt samarbete om funktionshinder

Nordiska ministerrådets Handlingsplan för nordiskt samarbete om funktionshinder 2015-2017

Mer om Nordiska rådets session i Reykjavik

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet