English page Verkkosivu suomeksi

Funktionshindersrådets årsrapport är publicerad

  • Funktionshinder
jan
2015
12

Nu finns funktionshinderrådets verksamhet 2014 beskriven i en årsrapport!

Årsrapport 2014Kortfattat om möten, uppdrag, uttalanden från för sammanhanget centrala personer. I rapporten beskrivs några av rådsmedlemmarnas bidrag till ett samhälle med färre hinder och bättre förutsättningar för delaktighet för personer med funktionsnedsättning i våra nordiska samhällens alla delar. I rapporten finns också en glimt av vad rådet planerar inför 2015.

Här kan du ladda ner årsrapporten

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet