English page Verkkosivu suomeksi

Funktionshinderorganisationer kan söka bidrag till samarbeten

  • Funktionshinder
okt
2016
4

Nu är det dags för funktionshinderorganisationerna i Norden att söka ekonomiskt bidrag för aktiviteter med sina nordiska kollegor.

Totalt handlar det om drygt en och en halv miljon svenska kronor som delas ut av Nordens välfärdscenter under 2017. Sista ansökningsdag är den 20 november i år och ansökan hittar du här.

Bidrag kan sökas för aktiviteter och nordiska möten/konferenser som främjar funktionshindrades intressen i samhället. Syftet är att stimulera samarbeten mellan funktionshinderorganisationer i hela Norden. 

Bidrag kan även ges för aktiviteter och samarbeten mellan nordiska funktionshindersorganisationer och deras motsvarigheter i närområdena. Exempelvis Estland, Lettland, Litauen och Nordvästryssland. 

Frågor, svar och precisering av riktlinjerna (.pdf 92kB)

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet