English page Verkkosivu suomeksi

Första halvåret för nytt nordiskt funktionshinderråd

  • Funktionshinder
aug
2014
12

Under 2014 har Rådet för nordiskt samarbete om funktionshinder haft två möten. Därutöver har funktionshinderrådets arbetsutskott sammanträtt vid flera tillfällen och ett antal expert och temamöten har genomförts.

Funktionshinderrådet lyder under Nordiska ministerrådet för Social- och hälsopolitik men har ett tvärsektoriellt uppdrag som riktas till hela det officiella samarbetet.

Arbetet fram till halvårsskiftet har främst fokuserats på att bidra med expertkunskap till det förslag till handlingsplan för nordiskt samarbete om funktionshinder som Nordens Välfärdscenter fått i uppdrag från ministerrådet att sammanställa. Förslaget bereds nu inom ministerrådets sekretariat.

Funktionshinderrådets medlemmar har även diskuterat olika sakfrågor och bland annat följt upp hur kulturministrarna i respektive land samt Färöarna, Grönland och Åland ställer sig i frågan om synlighet i medier och kulturliv.

Läs mer i halvårsrapporten:

Följ verksamheten här:

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet