English page Verkkosivu suomeksi

Forskarrapport leder fosterhemsprojekt framåt

  • Välfärdspolitik
jun
2014
13

Bo Vinnerljung, professor i socialt arbete vid Stockholms universitet, Hilma Forsman, doktorand i socialt arbete och Stefan Kling, samordnande skolhälsovårdsläkare i Malmö, deltog i referensgruppsmötet inom ramen för projektet "Nordens Barn – Fokus på barn i familjehem". De lade fram en första version av en kunskapssammanställning om fosterbarnsvården i Norden och förslag på genomförbara förbättringar.

Bo Vinnerljung diskuterar med Finlands represen- tanter i referensgruppen Susanna Hoikkala, till vänster, och Tarja Heino.REFERENSGRUPPEN var positiv till deras första version – en slutlig version presenteras senare i år, efter ytterligare kompletteringar.

TIDIGARE i maj genomfördes på den nordiska folkhögskolan i Biskops Arnö en samling med 15 ungdomar från fyra nordiska länder. Samtliga ungdomar hade erfarenhet av att vara placerade utanför sina biologiska hem. Även den samlingen ingick som en del av projeket "Nordens Barn – Fokus på barn i familjehem". Ungdomarna arbetade fram förslag utifrån egna erfarenheter på vad samhället kan göra för att ge bättre stöd till placerade barn. Samlingen ska resultera i en film som blir en del av projektrapporten.

På projektets hemsida kan du även fortsättningsvis följa arbetet.

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet