English page Verkkosivu suomeksi

Forskare intervjuar unga på Island

  • Arbetsinkludering
feb
2015
16

Forskarna Cecilie Høj Anvik och Ragnhild Holmen Waldahl intervjuar just nu ungdomar och myndigheter på Island och Färöarna för NVCs projekt Unga in i Nordens räkning.

Cecilie Høj Anvik och Ragnhild Holmen Waldahl är båda verksamma vid Nordlandsforskning vid universitet i Bodø.  De har fått i uppdrag av NVC att samla kunskap om vilket stöd ungdomarna behöver för att kunna gå klart skolan och hitta ett arbete. 

Forskarna har besökt både Reykjavik, där mer än hälften av Islands befolkning bor, och Akureyri, en betydligt mindre kommun i norr. Tanken är att se skillnader och likheter kommunerna emellan när det gäller hur ungdomarna upplever sin situation och vilken hjälp kommunerna erbjuder de unga. 

Under de två kommande veckorna ska Anvik och Waldahl på liknande sätt resa runt på Färöarna och intervjua främst ungdomar, men även tjänstemän som kommer i kontakt med ungdomarna, t.ex. social myndigheter, skolan och sjukvården.

Resultatet av forskarnas arbete kommer att presenteras i en projektrapport under våren 2016.

En längre intervju med Anvik och Waldahl

Läs mer om projektet "Unga in i Norden"

Vy över Reykjavik

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet