English page Verkkosivu suomeksi

Fördelning av bidrag från stödordningen

  • Funktionshinder
mar
2014
5

Efter rekommendation från den särskilda beredningsgruppen med representanter för Handikapporganisationernas Nordiska Råd, har Nordens Välfärdscenter beslutat reservera 1.600.000 SEK för handikapporganisationernas nordiska samarbete under 2014 till 36 organisationer för 50 aktiviteter. Den sökta totalsumman uppgick till ca 5,2 miljoner SEK.

Följande organisationer har beviljats bidrag för 2014:

 

OBS! Funktionshindersorganisationer som beviljats bidrag 2014 från stödordningen måste senast den 5 februari 2015 lämna in redovisning och rapport.

Läs mer:

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet