English page Verkkosivu suomeksi

Följ vår nordiska konferens om fosterhemsbarn via webben

  • Välfärdspolitik
mar
2015
20

Barn som lever i fosterhem och vuxna, som i ungdomen levt i fosterhem, har mycket sämre livskvalitet än jämförbara grupper. Nu har du möjlighet att höra hur nordiska forskare och ungdomar som själva är placerade i fosterhem vill förändra vården.

Forskning visar att självmordsfrekvensen är högre liksom risken för allvarlig brottslighet, proportionellt sett lever fler på socialbidrag, eller har råkat ut för skolmisslyckande. 

Men det finns sätt att hjälpa. Vår konferens ”Nordens Barn – Fokus på barn i fosterhem”, som äger rum i Stockholm 23-24 mars, riktar fokus på konkreta exempel på åtgärder som kan höja dessa barns och ungdomars livskvalitet. 

Om du inte har möjlighet att komma, kan du följa konferensen via webben: 
http://nordicwelfare.org/Events/Nordisk--konferens-om-fosterbarn/online/

Läs mer om projektet: 

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet