English page Verkkosivu suomeksi

Varför ökar psykisk ohälsa bland barn och unga?

  • Välfärdspolitik
maj
2016
11

Folkhälsomyndigheten i Sverige har arrangerat en seminarieserie kring ökningen av barns och ungas självrapporterade psykiska ohälsa.

Bakgrunden till seminarieserien är resultaten från Folkhälsomyndighetens undersökning Skolbarns hälsovanor 2013/14 som visar att allt fler unga har återkommande psykiska och somatiska besvär såsom sömnsvårigheter och huvudvärk.

Det femte seminariet i serien handlade om hur utbildning, arbete och framtidstro påverkar ungas psykiska hälsa. 

Lidija Kolouh-Söderlund som är projektledare för Nordens Välfärdscenters projekt ”Unga in i Norden – psykisk hälsa, arbete, utbildning” bidrog med ett nordiskt perspektiv. Övriga medverkande var Tiina Ekman, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Curt Hagquist, Karlstads universitet samt Anton Lager, Stockholms läns landsting.

På Folkhälsomyndighetens webbplats kan du se filmer från seminariet

Information om seminarieserien och länkar till övriga genomförda seminarier

Information om projektet "Unga in i Norden"

Lidija Kolouh-Söderlund berättar om projektet.

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet