English page Verkkosivu suomeksi

Familien som medspiller

  • Funktionshinder
sep
2014
8

2. – 4. september 2014 mødtes en flok døvblindekonsulenter og andet godtfolk på Eikholt ved Drammen i Norge. Årsagen til mødet var et kursus med ovenstående titel, udbudt af NVC.

Mange mønstre og øvrige elementer i familiedynamikken ændres, når et medlem af familien har eller erhverver sig døvblindhed. Professionelle omkring personen med døvblindhed og dennes familie har ønsket at få større indblik i denne problematik og ikke mindst, hvad man som familierådgiver kan bidrage med.

Til at støtte denne proces var der hyret at antal oplægsholdere, som belyste sagen fra hver deres side. Familieterapeut Frode Kavli, Norge, var én af dem og fortalte om familiedynamik, samspil og kommunikation.

En anden var Svein Olav Kolset, forfatter til bogen "En sjelden kar" og far til en person med medfødt døvblindhed, som berettede om sit liv med sønnen og familiens oplevelser gennem mange år med "systemet" – medicinsk, handicappolitisk, uddannelse etc.

Samtale-, familie- og par- mm.-terapeut og forfatter til bøger om emnet Karen Glistrup, Danmark, satte os ind i problematikken, set med et barns øjne, og inspirerede til den gode samtale og til støtte til forældres samtale med barnet.

En søster, Anita Schöll Brede, Norge, til en ung kvinde med medfødt døvblindhed beskrev sit liv med søsteren og den dualitet og de dilemmaer, hun som søster har oplevet. Hun er ét af de heldigste mennesker i verden, syntes hun selv, og det på trods af, at der er og fortsat vil være mange ubesvarede spørgsmål, hvilket ikke gør rollen lettere.

Aftenkursus blev der også mulighed for, da to af Eikholts dygtige medarbejdere underviste os i nye muligheder inden for test af såvel hørelse som syn, og om mulighederne for at sammenflette disse to tests.

At dømme efter evalueringerne og efter eget udbytte vurderes dette kursus til at have haft særdeles stor værdi i arbejdet med berørte familier. Og at befinde sig i de skønne og grønne omgivelser, som Eikholt fremviser, hæver kun værdien og oplevelsen.

Tak til Eikholt for at have lagt hus til og tak til Bente Enggrav, som sammen med NVC stod for programmets tilblivelse og gennemførelse.

Test

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet