English page Verkkosivu suomeksi

Ensamkommande barn, psykisk ohälsa och demens frågor på de politiska arenorna

  • Alkohol och narkotika
  • Arbetsinkludering
  • Funktionshinder
  • Välfärdspolitik
  • Välfärdsteknologi
jun
2016
14

Nordens Välfärdscenter lyfter fram frågor om ensamkommande flyktingbarn i Norden, psykisk ohälsa bland unga och demens på de nordiska politiska arenorna i sommar.

Almedalen, Sverige

Den växande psykiska ohälsan bland unga är en av de största folkhälsoutmaningarna i Norden. I Almedalen presenterar vi projektet ”Unga in i Norden" som sätter fokus på unga mellan 16 och 29 år. Vad ska beslutsfattare investera i för att förbättra stödet för unga med psykisk ohälsa? Kan civilsamhället komplettera – eller till och med förbättra – det befintliga stödet för unga som mår dåligt?

Medverkande i panelen 4 juli är Dagfinn Høybråten, generalsekreterare för Nordiska ministerrådet, Lidija Kolouh-Söderlund, projektledare för Unga in i Norden, Lena Nyberg, generaldirektör för Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Kerstin Evelius, nationell samordnare för statens insatser inom psykisk hälsa, Trine Hammershøy, projektledare för rådgivningen Headspace, Ann Sofie Blixt, verksamhetschef för Stödorganisationen Tilia och Tove Kjellander, moderator.

Almedalen 4.7 2016: Kan offentlig sektor och civilsamhället tillsammans hjälpa unga som mår dåligt?

Seminariet är en del av Nordens dag som arrangeras av Norden i Fokus.
Nordens Dag i Almedalen 4.7 2016 (Nytt fönster)

Ett annat tema vi valt att lyfta fram är demens. Mellan 2015 och 2050 ökar antalet personer med demenssjukdomar med 360 000 i Norden. Världshälsoorganisationen WHO har uppmanat världens länder att öka insatserna mot demenssjukdomar. Nordens Välfärdscenter har tagit fram en rapport som visar exempel på god praxis inom demensomsorg i Norden. Vad kan nordiska grannar lära av varandra? 

Medverkande i panelen 3 juli är Wille Valve, socialminister på Åland, Barbro Westerholm, riksdagsledamot för Liberalerna i Sverige, Jan Lindholm, riksdagsledamot för Miljöpartiet i Sverige och ledamot i Nordiska rådets utskott för välfärd, Michaela Prochazka, samordnare på Socialstyrelsen och Lars Rottem Krangnes, projektledare på Nordens Välfärdscenter. Seminariet är ett samarbete mellan Nordens Välfärdscenter och Ålands landskapsregering.

Almedalen 3.6 2016: Demens  – en framtidsfråga

SuomiAreena, Finland

Under den finländska politiska arenan SuomiAreena i Björneborg arrangeras nordiska program hela veckan 11–15 juli. Nordens Välfärdscenter ordnar tillsammans med nio andra nordiska aktörer en paneldiskussion med rubriken Hur gynnar förlängda arbetskarriärer framtidens arbetsmarknad i Norden onsdagen 13 juli. Namnen på paneldeltagarna publiceras inom kort.

De nordiska organisationerna finns på plats på Medborgartorget i centrum av Björneborg hela veckan. Nordens Välfärdscenter har huvudansvar för det nordiska tältet tillsammans med Kulturkontakt Nord fredagen 15 juli. Vi presenterar bland annat våra projekt om ungas psykiska ohälsa och barnfattigdom.

SuomiAreena 11–15.7 2016: Nordiskt program på SuomiAreena i juli

Arendalsuka, Norge, 17.8 2016

Under Arendalsveckan i Norge deltar vi i en paneldiskussion om ensamkommande flyktingbarn. Vi diskuterar hur man kan främja ensamkommande flyktingbarns egen organisering i Norden och vilka förutsättningar det finns för barn och unga att vara delaktiga och kunna påverka asylprocessen. Vi samtalar också om vilka metoder det finns för att säkerställa ensamkommandes rättigheter.

Paneldebatten arrangeras av Nordiska ministerrådets barn- och ungdomskommitté NORDBUK som lanserar boken Do rights! Nordic perspectives on child and youth participation. Boken innehåller nordiska exempel på barn och ungas delaktighet i samhället. Ensamkommandes förbund i Sverige är ett av de nordiska projekt som beskrivs i boken.

Medverkande i panelen 17 augusti är barnombudsmannen Anne Lindboe, Utlendningsdirektoratets direktör Frode Forfang, Nordens Välfärdscenters projektledare Anna Gärdegård, Hamza Ibrahim från Ensamkommandes Förbund, Rädda Barnens generalsekreterare Tove R Wang och moderator Tove Kjellander.

Arendalsuka 2016 (Nytt fönster)

Seminariepublik i Nordens tält i Almedalen

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet