English page Verkkosivu suomeksi

Efterlyser fler projekt som utgår från lokala behov

  • Välfärdsteknologi
sep
2014
17

Kai Koivumäki, seniorrådgivare vid Nordiska ministerrådet, är positiv till att projektet Connect följer en bottom-up process; det startar i kommuners och brukares vardag och ska skapa verktyg för systematiskt och effektivt arbete med välfärdsteknologi och innovationer.

Kai Koivumäki i Nordens Välfärdscenters stand under Health & Rehab- Inom det nordiska samarbetet har vi inte haft så många liknande projekt, säger Kai Koivumäki (bilden). Nu söker vi medvetet efter den typen av verksamhet.
Connect ingår i Nordiska ministerrådets storsatsning "Hållbar nordisk välfärd", ett program som löper 2013-2015, som innehåller ett stort antal aktiviteter med den gemensamma nämnaren att de ska bidra till formuleringen av nya välfärdslösningar.

Projektresultat rinner ut i sanden

Bakgrunden till Connect är förekomsten av alltför många projekt som inte blir till någonting, att hjulet uppfinns om och om igen och att kunskapsöverföringen både inom kommuner och mellan kommuner, regioner och länder på välfärdsteknologiområdet är svag. Detta leder till slöseri med redan begränsade resurser.

Projektet Connect är ett försök att skapa en helhet, en komplett process för hur beslutsfattare bör arbeta med välfärdsteknologi, från formulering av vision och strategi till inköpsmodell och implementeringsmodell.

CONNECT - mer information om projektet

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet