English page Verkkosivu suomeksi

Dialogmöte om samordnat stöd för unga vuxna med psykisk ohälsa

  • Arbetsinkludering
  • Välfärdspolitik
maj
2015
25

Samordningsförbundet DELTA och FoU i Väst anordnade ett dialogmöte i Göteborg den 12 maj, där ett 20-tal personer medverkade. Under dagen diskuterades utvecklingsområden där det finns möjligheter att stötta unga vuxna med psykisk sjukdom. Bland deltagarna fanns Lidija Kolouh-Söderlund, projektledare för Unga in i Norden på Nordens Välfärdscenter.

Stort fokus låg på DISA, en verksamhet inom DELTA, som haft framgångar i sitt arbete med att stötta unga vuxna med psykisk sjukdom och aktivitetsersättning. DISA är ett samordningsuppdrag med en handläggare från Försäkringskassan och en aktivitetscoach från kommunen.

Presentation av resultat

Under mötet presenterade Annika Brännberg, aktivitetscoach och samordnare, och Maja Bremell, personlig handläggare på Försäkringskassan, om hur verksamheten lyckats ge unga en ökad funktionsförmåga och övergå till egen försörjning.

Theresa Larsen, projektledare vid FoU i Väst, har utvärderat DISA och berättade för deltagarna om resultaten. Metoden som används i verksamheten kallas Individual placement and support (IPS) och har i tidigare studier visat sig ge bättre resultat än traditionell arbetslivsinriktad rehabilitering.

Samordnat stöd och hållbara lösningar

Även andra insatser för unga vuxna med aktivitetsersättning presenterades under mötet. Joakim Tranquist har genomfört en utvärdering av Finsam och deras arbete med samordnat stöd för unga, på uppdrag av Nationella rådet för finansiell samordning. Studien fokuserade på de insatser som gett positiva resultat.  

Eftermiddagen ägnades åt reflektion och dialog mellan företrädare från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, primärvården, psykiatrin, kommuner och brukarorganisationer samt att identifiera idéer som leder till hållbara lösningar för målgruppen.

I oktober kommer Nordens Välfärdscenter att publicera en tematisk rapport som lyfter fram utvalda, framgångsrika verksamheter i Norden, bland annat DISA, som stödjer unga vuxna som riskerar passivitet och utanförskap.

Foto: Med tillstånd från DISA

Länkar

DISA och dess verksamhet (.pdf 314 kB)
- presentation av Annika Brännberg och Maja Bremell

”Passiv blir aktiv” (.pdf 656 kB)
- utvärdering av Theresa Larsen och Pia Schmidtbauer

”Insatser för unga inom Finsam” (.pdf 1,6 MB)
- utvärdering av Joakim Tranquist

DELTA deltar i Almedalen (ny sida)

Om projektet Unga in i Norden

Dialogmötet med Maja Bremell i mitten

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet