English page Verkkosivu suomeksi

Demens i Norden tema under seminarium i Tórshavn

  • Välfärdspolitik
jun
2015
23

Demens är en av mänsklighetens största fiender. Trots det har bara 13 av WHO:s 193 medlemsländer en nationell handlingsplan för demens. Det sade Elizabeth Dahler-Larsen, projektledare på Nordens Välfärdscenter, i inledningen av seminariet Demens i Norden som ägde rum i Tórshavn.

Jónvør Christiansen från Tórshavns kommun berättade om Färöarnas nya strategi på demensområdet. Utgångspunkten är målsättningen att Färöarna ska vara ett demensvänligt samhälle. Strategin utgår från individens behov och identifierar insatsområden som är centrala för att uppnå det demensvänliga samhället.

Slog ett slag för distansbaserad utbildning

Johan Nyberg, projektledare på Nordens Välfärdscenter, berättade om distansbaserad utbildning för personal inom äldrevården. Utbildningens syfte är att hjälpa dem som arbetar med äldre till ökad kunskap om kombinationen av syn- och hörselproblem. Förhoppningen är att det ska leda till att sinnesnedsättningen kan upptäckas och kompenseras.

Bilden visar publiken som deltog i seminariet. De sitter i flera grupper runt runda bord.Maarit Aalto lyfte frågan om boendeförhållanden och demens mot bakgrund av projektet "Rätten till eget liv" som Nordens Välfärdscenter har drivit. Hon pekade på att det är ett stort steg att flytta från eget hem till boende som kanske omfattar rum och toalett.
— Det handlar om människor som oftast redan har mist både vänner och förmågor, och som inte längre klarar aktiviteter som tidigare gav mening i livet. Flyttning från eget boende till boende för äldre är en kritisk punkt i tillvaron.
Även människor med demens har rätt till ett värdigt liv, men det finns ett gap mellan önskad och verklig kvalitet i den service som samhället erbjuder. Kommunernas erbjudanden ser mycket olika ut, det finns ett gap mellan antalet boendeplatser och behovet och det finns likaså ett gap mellan dem som har gott om pengar och de som inte har.
Maarit Aalto efterlyste en nordisk utbildning med fokus på demens för personer som arbetar inom äldreomsorgen.

Dennis Søndergaard, projektledare på Nordens Välfärdscenter, berättade om välfärdsteknologi som ett sätt att möta de demografiska och ekonomiska utmaningarna som väntar i framtiden, när antalet personer med demens ökar. Han var samtidigt mycket tydlig med att välfärdsteknologi inte kan lösa hela problemet. Dennis Søndergaard gav också exempel på teknologier som redan nu kan användas och berättade om projektet Connect, som ska ge kommunerna verktyg för enklare implementering av välfärdsteknologi. Projektet drivs av Nordens Välfärdscenter.

Mer information om projektet Connect

Presentationerna från seminariet Demens i Norden, som ägde rum i Tórshamn

Demensnätverkets hemsida

Övre raden fr.v.: Jónvør Christiansen och Elizabeth Dahler-Larsen. Nedre redan fr.v.: Dennis Søndergaard och Tina Jørgensen

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet