English page Verkkosivu suomeksi

Demens i Norden – ett tema för samarbete

  • Välfärdspolitik
mar
2015
9

Den norska tidskriften Demens & Alderspsykiatri rapporterar i sitt senaste nummer om då nätverket Demens i Norden samlades för första gången.

Nordens Välfärdscenter bjöd på uppdrag av Nordiska ministerrådet in de nordiska länderna för att etablera ett nytt, nordiskt demensnätverk. I intervjun för tidskriften konstaterar avdelningsdirektör Kristin Mehre från norska Helsedirektoratet att det är hög tid att igen formalisera det nordiska samarbetet inom demensområdet eftersom de nordiska länderna har mycket att ge varandra.

Nätverkets koordinator, Elizabeth Dahler-Larsen från Nordens Välfärdscenter, lyfter i artikeln fram vad Nordiska ministerrådet har för förväntningar gällande nätverket.

- Nätverket ska vara kompetent och ha möjligheter att förankra saker på nationell nivå. Det finns också ett krav på produktion, det vill säga samarbetet ska medföra konkreta resultat.

Läs hela artikeln i Demens & Alderspsykiatri här!

Nätverket Demens i Norden

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet