English page Verkkosivu suomeksi

Deltagande i European Social Networks workshop om utsatta unga

  • Arbetsinkludering
  • Välfärdspolitik
maj
2015
7

Lidija Kolouh-Söderlund, projektledaren för Unga in i Norden, är en av de utvalda experterna som kommer att bidra med sina förvärvade kunskaper om utsatta unga under workshopen den 4-5 juni som ordnas av nätverket European Social Network (ESN).

Workshopen som anordnas i Haag i Nederländerna kommer att behandla tre olika grupper av sårbara unga mellan 18-25 år: Unga med mentala hälsoproblem, unga som lämnar samhällsvården samt unga med invandrarbakgrund. Fokus ligger på hur lokala auktoriteter kan ge stöd till unga som tillhör dessa grupper för att de ska bli delaktiga i samhället. De utvalda experterna representerar en rad olika länder från Europas olika hörn och har alla gedigen kunskap inom området.

- Jag är oerhört glad att få bidra med det nordiska perspektivet på utmaningarna. Mina förhoppningar är att workshopen ska leda till konkreta förslag och en ny policy, säger Lidija.

Enligt ESN har den socio-ekonomiska krisen som dragit över Europa påverkat unga människors villkor på arbetsmarknaden och bidragit till att fler unga hamnar i utanförskap. Nätverket poängterar vikten av att stödja de ungas personliga och professionella utveckling för att kunna skapa produktiva samhällen.

ESN är ett nätverk bestående av över 100 organisationer från 34 länder som arbetar med stöd från PSCI (European Union Programme for Social Change and Innovation). 

Foto: Victoria Henriksson

Läs om ESN-workshopen och projektet Unga in i Norden

ESN Workshop on Education, Employment and Social Services for vulnerable young adults

Unga in i Norden - psykisk hälsa, arbete, utbildning

Lidija Kolouh-Söderlund, projektledare

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet