English page Verkkosivu suomeksi

Deklaration om utökat folkhälsosamarbete

  • Folkhälsa
  • Arbetsinkludering
  • Funktionshinder
  • Välfärdspolitik
  • Välfärdsteknologi
apr
2016
28

De nordiska ministrarna för social- och hälsopolitik vill stärka arbetet med folkhälsa genom en deklaration, vars mål är likvärdig hälsa för alla.

Deklarationen fastslår att det ska etableras en nordisk arena för samarbete på folkhälsoområdet och att Nordens Välfärdscenter ska få ansvar som sekretariat för arenan.

Ministrarna vill verka för att prioritera erfarenhetsutbyte och gemensamma utvecklingsprojekt om goda förebyggande och hälsofrämjande åtgärder över landsgränserna.

Samarbetet ska särskilt prioritera ojämlikhet i hälsa, förebyggande av skadlig användning av alkohol, narkotika och tobak samt psykisk hälsa.

Läs hela pressmeddelandet från ministermötet på Nordiska ministerrådets webbplats:
Deklaration om utökat folkhälsosamarbete, 27.4 2016 (Nytt fönster)

Foto: Søren Sigfusson/Norden.org

Nordiska flaggorna_Søren Sigfusson

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet