English page Verkkosivu suomeksi

Stig Langvad återvald till FN:s funktionshinderskommitté

  • Funktionshinder
jun
2014
12

Stig Langvad, ordförande för Danske Handicaporganisationer, återvaldes till FN:s funktionshinderskommitté. Han valdes under FN:s just nu pågående 7:e statspartskonferens i New York, där temat är implementeringen av och arbetet kring funktionshinderskonventionen.

Stig LangvadMänniskorättsperspektivet blir allt tydligare i nordiska länders och självstyrande områdens funktionshinderspolitik. Framför allt har FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning varit betydande i processen som leder bort från bilden av personer med funktionsnedsättningar som objekt för vård och omsorg, mot inkludering och för ett samhälle där alla kan vara delaktiga oavsett funktionsförmåga. Alla stater, områden och regioner som har ratificerat konventionen rapporterar till och granskas av en särskild kontrollkommitté med 18 oberoende experter. Stig Langvad återvaldes som en av dessa experter.

Klicka här för att se en film om hans kandidatur 

"Det er en stor ære for mig at blive genvalgt. Det arbejde, der udføres i komiteen er uhyre relevant for mennesker med handicap i hele verden, og det er med stor stolthed, at jeg kan være med til at fastholde, at vi får sat vores præg på det arbejde", säger Stig idag till Danske Handicaporganisationer.

Norden ratificerar
Samtliga nordiska länder och självstyrande områden har skrivit under FN:s funktionshinderskonvention. Danmark, Färöarna, Grönland, Norge och Sverige har ratificerat konventionen. Sverige har även ratificerat tilläggsprotokollet om individuell klagorätt, vilket danska Folketinget nyligen också beslutat att göra. Island, Finland och Åland förbereder en ratificering av konventionen.
Sveriges och Danmarks rapporter inklusive funktionshindersorganisationernas alternativrapporter finns bland mycket annat på FN:s hemsida. Även EU har som första regionala organisation ratificerat och rapporterat om implementeringen av konventionen

Klicka här för att se landsrapporter, funktionshindersorganisationernas alternativrapporter och övrigt material på FN:s hemsida.

Länk till Nordiska ministerrådets funktionshinderråd

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet