English page Verkkosivu suomeksi

Dansk organisation uppmärksammar Rätten till eget hem

  • Funktionshinder
maj
2015
12

Landsföreningen LEV, Danmarks största intresseorganisationen för personer med utvecklingsstörning/intellektuell funktionsnedsättning uppmärksammar Nordens Välfärdscenters rapport Rätten till eget hem.

Urklipp från Landsforeningen LEVs hemsida med artikel och bild av NVCs projektrapportOrganisatonen fokuserar i sin artikel på rapportens analys av situationen i Danmark. Man konstaterar att Danmark, efter en tid av avinstitutionalisering, åter bygger stora institutionsaktiga bostadsenheter för personer med utvecklingsstörning. LEVs artikel nämner att man i Rudersdal har kommit långt med planeringen av en bostadsenhet med plats för 80 personer, i Viborg öppnades 2012 en enhet för 60 personer och i Nyborg har man byggt för 48 personer.

LEV menar att det är en oroande utveckling. Sytter Kristensen, LEVs ordförande, är inte överraskad av bilden som tecknas i projektrapporten:

- Danmark sticker ut som klassens svarta får, säger han. Här är utvecklingen allvarligt på väg att spåra ur med byggnader, som mest av allt påminner om de gamla anstalterna i ny tappning.

Den kompletta texten på LEVs hemsida finns här.

Här finns mer information om projektet

Här kan du ladda ner och beställa en tryckt version av projektrapporten. Den finns på både skandinaviska och engelska.

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet