English page Verkkosivu suomeksi

Dansk organisation uppmärksammar Rätten till eget hem

  • Funktionshinder
maj
2015
12

Landsföreningen LEV, Danmarks största intresseorganisationen för personer med utvecklingsstörning/intellektuell funktionsnedsättning uppmärksammar Nordens Välfärdscenters rapport Rätten till eget hem.

Urklipp från Landsforeningen LEVs hemsida med artikel och bild av NVCs projektrapportOrganisatonen fokuserar i sin artikel på rapportens analys av situationen i Danmark. Man konstaterar att Danmark, efter en tid av avinstitutionalisering, åter bygger stora institutionsaktiga bostadsenheter för personer med utvecklingsstörning. LEVs artikel nämner att man i Rudersdal har kommit långt med planeringen av en bostadsenhet med plats för 80 personer, i Viborg öppnades 2012 en enhet för 60 personer och i Nyborg har man byggt för 48 personer.

LEV menar att det är en oroande utveckling. Sytter Kristensen, LEVs ordförande, är inte överraskad av bilden som tecknas i projektrapporten:

- Danmark sticker ut som klassens svarta får, säger han. Här är utvecklingen allvarligt på väg att spåra ur med byggnader, som mest av allt påminner om de gamla anstalterna i ny tappning.

Den kompletta texten på LEVs hemsida finns här

Här kan du ladda ner och beställa en tryckt version av projektrapporten. Den finns på både skandinaviska och engelska.

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet