English page Verkkosivu suomeksi

Danmarks kulturminister stöder Oslodeklarationen

  • Funktionshinder
mar
2014
13

Danmarks kulturminister Marianne Jelved ställer sig bakom Oslodeklarationen, som handlar om inkluderande medier och kulturliv.

Marianne Jelved, Danmarks kulturministerDet var i slutet av januari 2014 som Rådet för nordiskt samarbete  om funktionshinder skickade ut ett brev till samtliga nordiska kulturministrar. I brevet uppmuntras statsråden att stödja Oslodeklarationen: bort från offer- och hjältestereotyper.

Den 10 mars mottog sekretariatet den danska Kulturministern Marianne Jelveds svar:

"Deklarationen er en velkommen påmindelse om, at Danmark ved tilltrædelsen af FN's konvention om rettigheder for personer med handicap blandt andet har forpligtigtet sig på at bekæmpe stereotyper, fordomme og skadelig praksis i forhold til personer med handicap.
Jag anerkender, at måden, hvorpå vi portrætterer og taler om hinanden i det offentlige rum, har stor betydning. Både for det enkelte menneskes selvbillede og for vores oppfattelse af hinanden. Medierne – herunder særligt public service-medierne – har i den sammenhæng et vigtigt ansvar for, at deres produktioner afspejler den samlede befolknings mangfoldighed og til at sikre diversitet i produktionerne"

Även Sverige stöder Oslodeklarationen
Även den svenska kulturministern Lena Adelsohn Liljeroth har ställt sig bakom deklarationen som antogs av det tidigare Nordiska Handikappolitiska Rådet 2012.

Maria Montefusco- Målet är att samtliga ministrar aktivt stödjer Oslodeklarationen, kanske kan frågan tas upp på ett nordiskt ministermöte? Europarådet har också nyligen tagit ställning för inkludering i kulturlivet, om tillräckligt mycket uppmärksamhet tillägnas frågan kan vi kanske se tydligare resultat, exempelvis i form av ett mer nyanserat sätt att framställa personer med funktionsnedsättningar i medierna, säger funktionshinderrådets projektledare Maria Montefusco (lilla bilden).

Nya möten om inkludering
Rådet för nordiskt samarbete om funktionshinder fortsätter nu med att arrangera debatter om mediernas roll och ansvar för inkludering av personer med funktionsnedsättningar. Under 2014 arrangeras möten på Island och i Norge. Därmed har liknande möten arrangerats i samtliga nordiska länder och självstyrande områden. Det är en del av Nordens Välfärdscenters turnéverksamhet som bygger på temahäftet "Fokus på Kultur, media och synlighet".

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet