English page Verkkosivu suomeksi

Dags för studier- nytt inspirationshäfte om studier

  • Arbetsinkludering
  • Funktionshinder
maj
2014
26

Utbildning spelar en central roll för att människor ska få ett arbete och för att de ska kunna etablera sig i samhället. Utbildning är också en viktig del av den personliga utvecklingen. Personer med funktionsnedsättning har, generellt sett, en lägre utbildningsnivå, hoppar oftare av sin utbildning och trivs sämre under studietiden.

Ett syfte med detta häfte är att ge inspiration och idéer till universitet och högskolor i Norden för att underlätta för studenter med funktionsnedsättning att delta i och genomföra högre utbildning. Ett annat syfte är att uppmärksamma övergången från utbildning till arbete. 

Inspirationshäftet ger exempel på olika projekt och intervjuer med sakkunniga i de nordiska länderna som visar på att positiva förändringar är möjliga genom engagemang, förståelse och skräddarsydd anpassning. Här beskrivs hur man arbetar målmedvetet med att anpassa den högre utbildningen till studenter med funktionsnedsättning och på vilket sätt man kan underlätta övergången från studier till arbete. 

Här kan du ladda ner och beställa häftet:

Inspirationshäftet bygger på projektet "Utbildning och arbete för personer med funktionsnedsättning".

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet