English page Verkkosivu suomeksi

Checklista för hälsoundersökning av fosterbarn

  • Välfärdspolitik
apr
2015
10

Inom projektet för ”Nordens Barn – Fokus på barn i fosterhem” har man tagit fram en checklista för att underlätta hälsoundersökningar av fosterbarn. Barn som bor i fosterhem lider av större ohälsa i större utsträckning än andra och checklistan är ämnad att bidra till en förbättrad livskvalité för dem.

En journalstudie gjord i samband med projektet visade stora brister i hälsovården när det kommer till fosterbarn. Anledningarna tros vara att barnen flyttas mellan olika hem och skolor vilket medför att uppgifter och viktig kunskap om barnets hälsa tappas bort. 

Checklistan som ska hjälpa till att systematisera hälsokontrollerna har blivit sammanställd av Stefan Kling, skolöverläkare i Malmö.  Han har studerat den somatiska hälsan hos fosterbarn och i häftet beskrivs hur en läkarundersökning ska utformas för att kunna göra en bra bedömning av dessa barn.

 

Ladda ner eller beställ en tryckt version av checklistan ”Hälsoundersökning av fosterbarn” 

Mer information om projektet ”Nordens barn – Fokus på barn i fosterhem”

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet