English page Verkkosivu suomeksi

Nordiska alkohol- och drogforskardagarna i Stockholm i augusti

  • Folkhälsa
jan
2014
21

Nordiska alkohol- och drogforskardagarna (Nordic Alcohol and Drug Researchers' Assembly, Nadra) arrangeras 27-29 augusti 2014 i Stockholm.

Årets forskardagar fokuserar på bruk och missbruk av alkohol- och drogforskning, det vill säga hur och av vilka används forskning och forskningsbaserad argumentation.

Huvudtalarna vid årets konferens är doktor Alison Ritter (National Drug and Alcohol Research Centre, University of New South Wales), doktor Staffan Furusten (Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor, Score) och professor Jeff Collin (Global Public Health Unit, School of Social & Political Science, University of Edinburgh).

Forskardagarna erbjuder nordiska forskare och professionella som jobbar med alkohol- och drogfrågor en arena för diskussion om utveckling och trender i rusmedelskonsumtionen, det förebyggande arbetet och vården. Konferensspråken är engelska och skandinaviska.

De nordiska alkohol- och drogforskardagarna har samlat forskare på området regelbundet redan i 30 års tid. Behovet för ett nordiskt forum för alkohol- och drogforskning är lika stort idag som då forskardagarna ordnades för första gången.

Alkohol- och drogforskardagarna arrangeras av Nordens Välfärdscenter Finland. I samband med forskardagarna ordnar den populärvetenskapliga webbplatsen PopNAD tillsammans med Norden i Fokus ett evenemang om aktuella trender inom drogpolitiken.

Ytterligare information om konferensen hittar du på konferensens webbsida: www.nordicwelfare.org/nadra2014. Följ oss också gärna på Twitter: #nadra2014.

Kontaktuppgifter:
Projektledare Nina Karlsson, tfn +358 45 872 0270, nina.karlsson(at)nordicwelfare.org
Kommunikationsrådgivare Jessica Gustafsson, tfn +358 40 060 5752, jessica.gustafsson(at)nordicwelfare.org

Jessica Gustafsson

Ansvarig

Jessica Gustafsson

Kommunikationsrådgivare

-

Mobil +358-40 060 5752

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet