English page Verkkosivu suomeksi

Bilden måste ändras!

maj
2014
9

- Jag tror att man borde göra något för att förändra den bild av personer med funktionsnedsättning som media vanligtvis sprider i dag, säger hon. I Public Service-företagens uppdrag ingår ju att spegla alla sidor av samhället och låta alla människor komma till tals. Det säger Suzanne Moll, numera mediekonsult, tidigare chefredaktör på danska B.T. och biträdande programchef på DR, när hon gästar vår monter under mediedagarna i Bergen.

Hon har just deltagit i en minidebatt om jämställdhet, när vi ber henne om en intervju mot bakgrund dels av Nordens Välfärdscenters arbete med projektet "Kultur, media och synlighet", dels den nya rapporten från Høgskolen i Oslo och Akershus "Stort felt, liten dekning". Minidebatten hade uteslutande ett könsperspektiv – frågan om framställningen av personer med funktionsnedsättning har låg prioritet under mediadagarna.

Medveten strategi krävs

Suzanne Moll menar att det krävs en medveten strategi för att nå funktionshindersrörelsens mål. Ett sätt är att ta fram demografiska data för det aktuella landet och använda dem för att ställa upp tydliga och mätbara mål för medierna. Det kan röra sig både om mål som relaterar till innehållet och mål som är knutna till exempelvis rekrytering.
- Jag tror starkt på humor som medel, säger Suzanne Moll. Det måste naturligtvis finnas ett budskap i botten men kombinerat med humor blir det ett väldigt effektivt vapen i opinionsbildningen. Det väcker både intresse och sympati när någon skrattar åt sig själv.

Satsa på public service-bolagen!

För att sätta frågan på dagordningen krävs exempelvis debatter och andra events. Troligen är det lättast att inrikta sig mot de statliga public service-bolagen.
- Public service får offentliga pengar och ett av villkoren är att de medverkar till inkludering av hela samhället. Får man dem med sig finns goda förutsättningar att man når närmare målen.

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet