English page Verkkosivu suomeksi

Barnfattigdom i fokus för häfte och konferens

  • Välfärdspolitik
jan
2014
9

Trots de nordiska ländernas rikedom finns fattiga barn även i våra länder. Vi upprörs av att en del barn far illa, växer upp under sämre levnadsförhållanden än andra barn och därmed får sämre livsmöjligheter i framtiden.

Temahäfte "Fokus på barnfattigdom"Nordens Välfärdscenter har publicerat temahäftet "Fokus på barnfattigdom". Tone Fløtten, chef för Fafo, Institutet för arbetslivs- och välfärdsforskning, och Tapio Salonen, professor i socialt arbete vid Malmö högskola, ger ett faktaunderlag om ekonomisk utsatthet bland barn. Häftet tar också upp exempel på hur samhället kan arbeta för att förbättra livssituationen för barn som lever i fattigdom. Susanna Alakoski ger sin bild av hur det är att växa upp i en fattig familj.
Som ett nästa led i Nordens Välfärdscenters arbete med barnfattigdomsfrågan arrangerar vi konferensen "Barnfattigdom". Evenemanget äger rum i Stockholm den 19 mars 2014.

KLICKA HÄR för att ladda ner eller beställa temahäftet "Fokus på barnfattigdom"

KLICKA HÄR för mer information om konferensen "Barnfattigdom"

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet