English page Verkkosivu suomeksi

Band knöts när ny myndighet invigdes

  • Funktionshinder
maj
2014
15

Idag den 15 maj invigdes den nya Myndigheten för delaktighet i Sverige. Den nya myndighetens uppdrag är att arbeta för att alla, oavsett funktionsförmåga, ska vara delaktiga i samhället.

InvigningBarn- och äldreminister Maria Larsson betonade vikten av fortsatt gott samarbete mellan Socialdepartementet och myndigheten för att goda beslut ska kunna fattas kring funktionshinderspolitiken. Hon betonade också vikten av samarbete mellan departementen inom regeringskansliet. En positiv sak som lyftes fram var att allt fler verksamheter nu deltar i rapportering, uppföljning och jämförande av funktionshindersperspektivet i sina verksamheter.
- Det innebär ju alltid en viss risk att låta sig jämföras med andra, konstaterade Maria Larsson.
"Kommit långt, men mycket kvar att göra" var ett återkommande tema under invigningen då även den årliga rapporten "Hur är läget 2014?" lanserades. Rapporten följer upp de funktionshinderspolitiska målen i Sveriges nationella strategi. Ett av områdena är arbetsmarknaden där rapporten visar att bland personer med funktionsnedsättning är sysselsättningsgraden 55 procent i jämförelse med 79 procent bland övriga. Myndigheter efterfrågar ett helhetsperspektiv på frågan för att öka sysselsättningsgraden.

"Offentliga arbetsgivare borde ta mer ansvar"
- De offentliga arbetsgivarna, som ju är dramatiskt stora i Sverige, borde ta ett mycket större ansvar för att anställa personer med funktionsnedsättning, sa Maria Larsson och undrade om det fortfarande är Jantelagen som styr och orsakar vår oförmåga att se till vad personer kan. I stället verkar vi fortfarande fokusera på vad vi inte kan.
Efter talet knöt ministern två band som symbolisk gest för fortsatt samarbete men också för att den nya myndigheten är en sammanslagning av två tidigare myndigheter. Med den nya myndigheten sammanförs delar av Hjälpmedelsinstitutets verksamhet med Myndigheten för handikappolitisk samordning (HANDISAM). I samband med detta byts namn på myndigheten till Myndigheten för delaktighet.
Maria Larsson är en av tre svenska ministrar i Nordiska ministerrådet för Social- och hälsopolitik som bland annat beslutat om mandatet för det nya Rådet för nordiskt samarbete om funktionshinder.
- För Nordens välfärdscenter är den nya myndigheten en viktig samarbetspartner, inte minst i vårt arbete kring funktionshindersfrågor och däribland välfärdsteknologi. Vi önskar den nya myndigheten ett stort lycka till med sina uppdrag, säger Nordens Välfärdscenters direktör Ewa Persson Göransson.

Om Nordens Välfärdscenters arbete på funktionshindersområdet.

Om Rådet för nordiskt samarbete om funktionshinder.

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet