English page Verkkosivu suomeksi

Är den nordiska välfärdsvakten redo för framtida risker?

  • Välfärdspolitik
sep
2016
16

Endast några månader efter den ekonomiska krisen på Island 2008, startade en oberoende fokusgrupp Välfärdsvakten. Den har som uppgift att ha tillsyn över hur välfärden fungerar i kris. I dag finns kunskap om hur den isländska krisen slog mot enskilda och grupper i samhället. Ett treårigt isländskt forskningsprojekt om den nordiska välfärdsvakten och vilken roll en sådan kan spela i framtiden presenteras på en konferens i Reykjavik 10 november.

Under sitt ordförandeskap för Nordiska Ministerrådet 2014 initierade Island ett treårigt forskningsprojekt för att undersöka möjligheter och intresse för att skapa en nordisk välfärdsvakt. Fram till i år har forskare i de nordiska länderna samarbetat för att skapa en erfarenhetsbank av hur ekonomiska kriser påverkar välfärden och hur den kan göras hållbar även i dåliga tider.


Projektet Den nordiska välfärdsvakten har undersökt vilka effekter finanskriser har på de nordiska välfärdssystemen och hur dessa välfärdssystem kan möta utmaningar under de kommande åren, speciellt när det gäller hälsa, sociala frågor och välfärd.

Projektets mål har varit att undersöka effekten av finanskriser och deras konsekvenser för välfärdssystemen, att utveckla indikatorer för att följa utvecklingen av välfärdssystemen i de nordiska länderna och att undersöka vilken beredskap de nordiska länderna har för att möta kriser och vilken beredskap som saknas. Det isländska välfärdsministeriet leder forskningsprojektet.

På Island känner man idag väl till hur starkt ett land, dess befolkning och dess välfärdssystem drabbas av en ekonomisk kollaps. I februari 2009, bara några månader efter den ekonomiska krisen, startade den oberoende fokusgruppen Välfärdsvakten. I dag finns kunskap om hur krisen slog mot enskilda och grupper i samhället. De såg längre än till ekonomiska indikatorer på krisen och utvecklade en rad metoder för att också mäta och förstå de sociala indikationerna, det vill säga hur den ekonomiska kollapsen påverkade en rad sociala faktorer – både synliga och mer osynliga.

Här hittar du information om konferensen i Reykjavik.

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet