English page Verkkosivu suomeksi

Alla har rätt att bli sedda i dubbel bemärkelse

  • Arbetsinkludering
  • Funktionshinder
  • Välfärdspolitik
maj
2014
27

I morgon sänds första delen av teveserien DropOuts i Sveriges Televison. I serien får vi följa två projekt för unga som har hoppat av eller riskerar att hoppa av gymnasiet.

NVCs projektledare Lidija Kolouh-Söderlund medverkar i programmet. Hon har under flera år forskat kring orsaker till att unga hoppar av skolan och vad som kunde ha förhindrat avhoppet:  

- Mobbning är den främsta orsaken till avhopp, men unga nämner även att de känt sig kränkta och dåligt bemötta av lärarna.  De har också väldigt olika behov av hjälp, en del har problematiska hemmiljöer, depressioner och olika typer av funktionsnedsättningar. Och merparten känner sig stressade och oroliga över sin situation och har låg tilltro till sin egen förmåga.

I tv-programmet får vi följa två kommuners arbete med unga som hoppat av skolan eller riskerar att hoppa av. För många av ungdomarna är vägen till arbete lång eftersom de saknar gymnasiebetyg och har stått utanför arbetsmarknaden under en längre tid.

I veckan startar också Utbildningsradions serie Sverige sviker där 16 unga berätta sin egen historia. 

Här kan du läsa mer om NVCs projekt kring unga och psykisk hälsa:

studenter om springer ut en skolabyggnad

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet