English page Verkkosivu suomeksi

Äldre på arbetsmarknaden – om attityder, fördomar och fakta

  • Arbetsinkludering
  • Välfärdspolitik
dec
2014
1

Arbetsmarknaden i Norden behöver anpassas för att ge fler möjlighet att stanna kvar i yrkeslivet längre. Det framkom vid vår debatt i Litteraturhuset i Oslo i förra veckan.

Debatten inleddes med presentation av Bjørn Halvorsen som är en av författarna bakom rapporten Det dreier seg om helse och arbeidsglede.

Halvorsen menar att vi först och främst måste slå hål på en rad myter kring äldre på arbetsmarknaden, myter som med stor sannolikhet ligger bakom arbetsgivarnas ovilja att anställa äldre personer.


Myter – några vanliga exempel:

  • Äldre är mindre produktiva än yngre.
  • Äldre lär sig långsammare och är mindre anpassningsbara.

Enligt Halvorsen finns det inget stöd för något av påståendena. Forskning visar att enbart kronologisk ålder inte är ett bra eller ens relevant mått på en persons arbetsförmåga. Och förändringsbenägenhet eller flexibelitet utgör exempel på personliga egenskaper – vilka inte heller är relaterade till vilket år man är född.

En annan myt är att äldre bör lämna plats på arbetsmarknaden för att skapa fler jobb åt yngre. Enligt Halvorsen finns dock inget stöd för bilden av ett nollsummespel där äldre stänger ute yngre.

– Tvärtom, i länder där många äldre arbetar är också arbetstillfällena fler.Höjda åldersgränser

I dagarna presenterade den norska regeringen ett förslag om höjda åldersgränser i arbetsmiljölagen. Förslaget går i korthet ut på att utöka 70-årsreglen till 72 år, och på sikt till 75 år (med 70- årsregeln menas att person som fylld 70 år kan sägas upp utan särskilda skäl). 

På längre sikt vill regeringen häva alla former av övre åldersgränser inom arbetsmarknadslagstiftningen.
 
- Det faktum att man levt ett visst antal år ska inte innebära att man slängs ut ur yrkeslivet. Norge behöver fler förvärvsarbetande – inte fler pensionärer. Det framhöll Thor Kleppen Sættem (H), statssekretær i Arbeids- og sosialdepartementet. 

- Det viktiga är inte att lägga på ett eller annat år till själva åldersgränsen, utan det handlar mer om att vi vill förebygga och motverka att personer lämnar arbetslivet i förtid, framförallt i åldersgruppen 55 till 60 år.

Han fick delvis medhåll från Kirsti Bergstø (SV), stortingsrepresentant och medlem i Arbeids- og sosialkomiteen, men hon var samtidigt kritisk till att regeringen inte lyft frågan om arbetsmiljöns betydelse för hur länge man orkar arbeta.

- Forskning visar att skador man tidigare trott berodde på ålder ofta är förslitningsskador. Det gäller inte minst i traditionella kvinnoyrken inom vård- och omsorg. Därför måste vi förbättra arbetsmiljön och skapa ett mer långsiktigt yrkesliv.

Stig Klingstedt, Seniorsaken framhöll att han gärna såg att alla åldersgränser togs bort.

- Vi vill och vi kan bestämma själva. Och vi vet att folk vill arbeta, även långt upp i åren.

Fråga om kultur
Ingeborg Moræus Hanssen, tidigare administrerande direktör för Oslos Kinematografer menade att politikerna måste lyfta frågan till att handla om attityder till äldre i samhället i stort.

- Det är inte meningsfullt att diskutera äldres situation på arbetsmarkanden utan att först diskutera vilken roll äldre har och ska ha i samhällsbygget. Jag menar att vi behöver en ny ålderskultur och en ny gemensam berättelse om hur det är att bli äldre idag och hur vi vill att framtidens samhälle ska se ut, både för dagens och för morgondagens äldre.

Erfarenhet som kapital
Stein Aabø, journalist på Dagbladet framhöll att många arbetsplatser i dag brottas med stora sparkrav, med personalnedskärningar som följd. Och oftast är det de äldre som får gå.

- Det gäller inte minst i min bransch, där medieföretagen ständigt jagar kostnader. En mångårig kollega blev intervjuad av en inhyrd organisationskonsult. Frågorna kretsade kring effektivisering och arbetsprocesser. Han fick bland annat frågan hur lång tid det tar för honom att skriva en ledare. Svaret blev: "48 minuter och 68 år". Det sammanfattar väl vilken resurs äldre som kan, och vill arbeta, utgör.

 


Det här arrangemanget ingår i vår pågående Nordenturné 2014:

 

Bild med två händer samt texten vågar vi åldras i Norden, Nordens Välfärdscenter på turné i Norden 2014

Under turnén har du chansen att diskutera framtidens äldreomsorg med Nordens främsta samhällsdebattörer, politiker, forskare och representanter från ländernas äldreorganisationer.

Program för NVC på turné 2014: 

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet