English page Verkkosivu suomeksi

Internationella funktionshindersdagen uppmärksammas i Norden

  • Funktionshinder
dec
2014
3

I dag, den 3 december, infaller Internationella funktionshindersdagen, som uppmärksammas på bred front i hela Norden. Syftet är att uppmärksamma hinder och lösningar för inkludering och delaktighet för den betydande del av världens befolkning som har någon typ av funktionsnedsättning. I centrum finns FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, som slår fast rättigheter på lika villkor, oavsett funktionsförmåga. Konventionen antogs av FN:s generalförsamling 2006 och har hittills ratificerats av 159 länder och regionala organisationer av länder, exemplevis av EU.

Nordiska flaggor

FNs flagga FN har beslutat att årets tema är Sustainable Development: The Promise of Technology. Ett seminarium genomförs vid FN:s högkvarter i New York, bland annat med ett uttalande från generalsekreterare Ban Ki-moon. Under dagen lanseras också en kampanj om universell ratificering av funktionshinderskonventionen. Paneldiskussioner med fokus på fungerande arbetsplatser, funktionshindersperspektiv i målsättningar om hållbar utveckling och funktionshindersperspektiv i krisberedskap hålls under dagen.

Här finns mer info om FNs aktiviteter den 3 december:

Nordens flaggor Hållbarhet är ett nyckelord i hela det officiella nordiska samarbetet. Rådet för nordiskt samarbete om funktionshinder, med sekretariat på Nordens Välfärdscenter, har nyligen fått i uppdrag av ministerrådets expertgrupp för hållbar utveckling att genom samarbete med rådgivare och annan personal vid ministerrådets sekretariat bidra med ett funktionshindersperspektiv i delar av verksamheten.

Läs mer om projektet här:

I Nordens länder och självstyrande områden kommer flera intressanta evenemang att genomföras under den 3 december. Här nedanför listas några!

Danmarks flagga I Danmark blir det utdelningar av priser på lokal nivå i många kommuner.

Finlands flagga I Finland ordnar det Riksomfattande handikapprådet VANE en tillställning med kultur- och organisationsfolk som alla med sina inslag av varierande slag (tal, sång, musik, stand up, poesi, mm.) vill förmedla budskapet "Ratificera FN-konventionen!". Utrikesminister Erkki Tuomioja kommer också att framföra sin hälsning under eftermiddagens program.

Mer information finns på VANEs hemsida:

I Botniahallen i Vasa blir det föreläsningar, aktiviteter och information om funktionsnedsättning. Evenemanget är öppet för alla och gratis. Här nedan finns programmet på både finska och svenska.

Tietoa suomeksi

Information på svenska

Färöarnas flagga På Färöarna genomförs ett arrangemang i Nordens hus i Torshavn. Det är funktionshindersorganisationerna, MBF, Funktionshinderrådet Ráðið fyri Brekað och Välfärdsministeriet Almannamálaráðið som arrangerar dagen. Bland annat kommer socialminister Annika Olsen hålla ett anförande liksom Tóra við Keldu som är ordförande för MBF och Barbara á Tjaldrafløtti, ordförande i Funktionshinderrådet. Det blir även en diskussion om mediernas roll och ansvar för inkludering med Heidi Sivebæk som är tillgänglighetsdirektor vid Danmarks Radio.

Mer info på Nordens Hus´ hemsida:

Grönlands flagga På Grönland, i Nuuk, arrangerar flera funktionshindersföreningar ett gemensamt dialogmöte. Mötet äger rum i församlingshuset mellan kl 14 och 17.

Här finns mer info om mötets tema och de arrangerande föreningarna:

Norges flagga I Norge markerar Barne- ungdoms og familiedirektoratet, Bufdir, den 3 december med en konferens. Temat för årets konferans är "Å vokse opp med funksjonshemming i Norge". Myndigheten bjuder på spännande föredrag, samtal med ungdomar och föräldrar, paneldiskussion och konstnärliga inslag med mera.

Mer information på Bufdirs hemsida:

Islands flagga På Island delar bland annat organisationen Throskahjalp så som tidigare år, ut priset „Múrbrjótur" (murbräckan). Priset delas ut till personer som organisationen anser har bräckt ner murar till förmån för ett bättre liv för personer med funktionsnedsättning. På kvällen arrangeras en fest tillsammans med medlemsorganisationen Ás styrktarfélag.
ÖBI delar ut sitt uppmuntringspris för åttonde gången i följd. Priset ges i tre kategorier; personer, företag/verk och framställning/presentation. I respektive kategori utdelas tre utmärkelser varav en är huvudpriset. I år är nomineringarna 122 och avser 75 personer/företag/projekt. Islands president, Ólafur Ragnar Grímsson, är prisets beskyddare och priserna utdelas i konserthuset Harpa i Reykjavik.

Sveriges flagga I Sverige arrangerar Handikappförbunden och Myndigheten för Delaktighet konferensen Rörelse i rätt riktning. Bland annat blir det två panelsamtal, ett om ökad politisk delaktighet och ett om den nya lagen om utökat diskrimineringsskydd som träder i kraft 1 januari 2015. Vid konferensen medverkar Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke, Ingrid Burman, ordförande Handikappförbunden och Anne Holm Gulati, generalsekreterare Myndigheten för delaktighet.

Här kan man läsa mer:

Ålands flagga På Åland bjuder Ålands handikappförbund in till bemötandemässa i Ålands nya köpcentrum. Förbundets 13 föreningar deltar i mässan där bland annat Ålands första bemötandepris till person/organisation/företag eller verksamhet som har nominerats för ett gott bemötande av personer med funktionsnedsättning, och förstås har ett gott bemötande i allmänhet.

Här finns mer info om mässan:

FNs flagga Klicka här om du vill läsa FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet