English page Verkkosivu suomeksi

Sveriges Radio lyfter fram Nordens välfärdscenters rapport om demens

  • Välfärdspolitik
aug
2016
3

Sverige saknar en handlingsplan mot demens och missar på så vis flera fördelar som de andra nordiska länderna har i kampen mot sjukdomen, rapporterar Sveriges Radio utgående från Nordens välfärdscenters nya rapport ”Demens - möjligheter till livskvalitet.”

I intervjun konstaterar projektledare Lars Rottem Krangnes att Sverige har mycket att lära av sina grannländer.

– Det som har hänt i de här länderna är att efter att man tagit fram nationella handlingsplaner har man fått fler nationella forskningsprogram och databaser kopplade till lokal diagnostisering och vård.

– Man har kunnat samordna nationella och lokala insatser och få mer resurser till demensvården och forskningen kring demens.

Enligt Sveriges Radio har äldreministern Åsa Regnér nu bett Socialstyrelsen börja skissa på en handlingsplan mot demens för att få kommunerna att jobba mer enhetligt.

– Vi har gett Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram en sådan och de ska ge sitt förslag om knappt ett år.

Läs hela webbartikeln och lyssna på inslaget på Sveriges Radios webbplats (nytt fönster)

Publikationen ”Demens - möjligheter till livskvalitet”

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet