English page Verkkosivu suomeksi

Nätverk inom Arbetsinkludering

  • Arbetsinkludering

Inom området Arbetsinkludering ingår Nordens Välfärdscenter i två nätverk.

Temagruppen Unga i arbetslivet

I Sverige arbetar Temagruppen Unga i arbetslivet med att samla och sprida kunskaper och erfarenheter från de arbetsmarknadsprojekt riktade till unga som drivs åren 2015-2017 med medel från Europeiska Socialfonden.

Nordens Välfärdscenter deltar i referens- och styrgrupp. Temagruppen Unga i arbetslivet är ett samarbetsprojekt mellan Arbetsförmedlingen, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Tillväxtverket, Försäkringskassan, Skolverket, Nordens Välfärdscenter, Kronofogden, Sveriges Kommuner och Landsting.

Webbplats för Temagruppen Unga i arbetslivet (öppnas i nytt fönster)

Ungdom i risiko

Det nordiska nätverket Ungdom i Risiko består av ett 40-tal forskare som arbetar med frågor som berör unga och deras levnadsvillkor i de nordiska länderna. Forskarna är intresserade av ungdomar i riskzonen, ungdomar i utsatta positioner och ungdomar som står inför svåra situationer under vägen till vuxenlivet. 

Ewa Persson Göransson

Sidansvarig

Ewa Persson Göransson

Direktör

Tel. dir. +46-8 545 536 03

Mobil +46-70 642 0048

Senast uppdaterad

2015-06-25

Nyckelord

  • Arbetsinkludering

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet