English page Verkkosivu suomeksi

Nätverk inom alkohol- och narkotikaområdet

  • Folkhälsa

Nordens välfärdscenter deltar i flera nordiska nätverk inom alkohol- och drogområdet. Vi sammankallar regelbundet institutionsnätverket för alkohol- och drogfrågor och samarbetar aktivt med Nordiska tjänstemannagruppen på alkoholområdet och Nordiskt narkotikaforum.

Nordens välfärdscenters nätverk för alkohol-, drog- och beroendefrågor

Institutionsnätverket för alkohol-, drog och beroendefrågor funktion är att ge insyn och utbyta erfarenheter och åsikter om den verksamhet som bedrivs av Nordens välfärdscenter i Finland.

Medlemmarna i nätverket består av forskare från universitet och institutioner som bedriver forskning på området samt tjänstemän som arbetar vid departement med ansvar för alkohol och drogfrågor. Gruppens sammansättning varierar.

Nordiska tjänstemannagruppen på alkoholområdet

De nordiska tjänstemännen på alkoholområdet har sedan år 2004 samarbetat på basis av ett mandat från Nordiska ministerrådet och Nordens välfärdscenter deltar i tjänstemannagruppens möten. Gruppen har i uppgift att lyfta fram aktuella teman på alkoholområdet och samla nordiskt underlag för det alkoholpolitiska samarbetet i Norden, inom Europeiska Unionen och i internationella sammanhang.

Nordiskt narkotikaforum

Nordens välfärdscenter deltar aktivt i den informella tjänstemannagruppen Nordiskt narkotikaforum som utbyter information om det aktuella narkotikapolitiska läget i de nordiska länderna. Expertnätverket med nationella representanter preciserar de frågor man vill behandla samnordiskt.

Malin Wikström

Sidansvarig

Malin Wikstr��m

Webbredaktör, popNAD

Mobil +358-50 434 9529

Senast uppdaterad

2017-05-17

Nyckelord

  • Folkhälsa

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet