English page Verkkosivu suomeksi

Distanskurs om kombinerad syn- och hörselnedsättning hos äldre

För dig som arbetar med äldre. Men enkla medel, medvetenhet och kunskap kan vi höja livskvaliteten för äldre med kombinerad syn- och hörselnedsättning.

Den som börjar märka av att hörseln blir sämre vid högre ålder kan ofta kompensera detta genom att ta synen till hjälp; läsa på läppar, avläsa kroppsspråk osv. Men när även synen blir sämre kan det vara svårt att få kommunikationen och den dagliga tillvaron att fungera bra.

I kursen går vi igenom vad som är bra att tänka på när man i sitt arbete möter äldre människor som har kombinerad syn- och hörselnedsättning. Du får ta del av konkreta tips som du kan tänka på och ha nytta av i ditt arbete.

Den genomgående tanken är att man med ganska enkla medel kan hjälpa till att höja livskvaliteten för den äldre.

Vad innehåller kursen?

Vi kommer att gå igenom:

  • vad kombinerad syn- och hörselnedsättning innebär och hur det kan ta sig uttryck
  • vad man bör tänka på när man kommunicerar med den som har kombinerad syn- och hörselnedsättning
  • hur man kan anpassa den fysiska miljön för att bättre stöda den som har nedsatt syn och hörsel
  • hur påverkas hälsa och psyke hos den som får kombinerad nedsättning i syn och hörsel

Ensam eller i utbyte med andra deltagare?

Du har möjlighet att ta del av distansmaterialet som självstudium, men också att ta del av de erfarenheter och insikter som andra delat med sig av. Själv får du också dela med dig på samma sätt. Utnyttja gärna den möjligheten! Ofta är det från deltagarna själva som värdefulla erfarenheter, insikter, tips och bidrag kommer.

För vem?

För dig som jobbar i vård och service med äldre människor. Även du som är anhörig eller har någon annan relation till den äldre kan delta.

Kostar det?

Utbildningen är avgiftsfri.

Anmäl ditt deltagande så får du ditt användarnamn och lösenord tillsänt dig.

Senast uppdaterad

2016-11-29

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet