English page Verkkosivu suomeksi

Filtrera på område:

Filtrera efter år:

Visa även:

Kurser och konferenser

 • Almedalen: Demens - en framtidsfråga

  2016-07-032016-07-03

  Mellan 2015 och 2050 ökar antalet personer med demenssjukdomar med 360 000 i Norden. I motsats till Norge, Finland och Danmark saknar Sverige en nationell handlingsplan för demens. Varför? Hur bör nya svenska riktlinjer för demensvård se ut? Vad kan Sverige lära av de [...]

  • Välfärdspolitik
  Läs mer
 • Almedalen: Kan offentlig sektor och civilsamhället tillsammans hjälpa unga som mår dåligt?

  2016-07-042016-07-04

  Den växande psykiska ohälsan bland unga är en av våra största folkhälsoutmaningar. I Danmark samarbetar den offentliga sektorn och civilsamhället i "hybrida verksamheter". Dessa erbjuder stöd till unga som har problem med sin psykiska hälsa eller sin sociala situation. [...]

  • Arbetsinkludering
  • Välfärdspolitik
  Läs mer
 • Nordiskt program på SuomiAreena i juli

  2016-07-112016-07-15

  Nordens Välfärdscenter deltar tillsammans med Nordiska ministerrådet och övriga nordiska aktörer i den finländska politiska arenan SuomiAreena 11-15 juli.

  • Alkohol och narkotika
  • Arbetsinkludering
  • Funktionshinder
  • Välfärdspolitik
  • Välfärdsteknologi
  Läs mer
 • Pohjoismaista ohjelmaa Porin SuomiAreenalla

  2016-07-112016-07-15

  Pohjola on jälleen mukana kesän SuomiAreenalla Porissa! Kymmenen pohjoismaista organisaatiota, mukaanlukien Pohjoismainen hyvinvointikeskus, järjestävät yhdessä paneelikeskustelun, jonka aiheena on "Mitä hyötyä on pidennetyistä työurista tulevaisuuden pohjoismaisilla [...]

  • Alkohol och narkotika
  • Arbetsinkludering
  • Funktionshinder
  • Välfärdspolitik
  • Välfärdsteknologi
  Läs mer
 • Ny nordisk läseplan som verktyg – ett arbetsseminarium med erfarenhetsutveckling

  2016-08-162016-08-18

  Kurs 263: För att dövblindmedarbetare i Norden skall kunna kommunicera på bästa sätt med varandra är det viktigt med en gemensam facklig grund, samt att skapa och upprätthålla ett gemensamt nordiskt fackspråk. Nordisk Läseplan är ett bidrag till att uppnå detta.

  • Funktionshinder
  Läs mer
 • Workshop on publishing in peer-review journals

  2016-08-312016-08-31

  Do you think you know everything there is to know about getting articles published? Is there something about the publication process that has always puzzled you? Join our workshop on publishing scientific articles!

  • Alkohol och narkotika
  Läs mer
 • Nordic Alcohol and Drug Researchers' Assembly (NADRA) 2016

  2016-08-312016-09-02

  Nordic Alcohol and Drug Researchers' Assembly (NADRA) in Helsinki, Finland, 31 August - 2 September 2016.

  • Alkohol och narkotika
  Läs mer
 • IKT som pedagogiskt verktyg med personer med medfödd/tidig dövblindhet

  2016-09-062016-09-08

  Kurs 264: Hur använder man IKT som pedagogiskt verktyg i samspel och kommunikation med personer med medfödd/tidig dövblindhet? Det är den övergripande frågan som ska diskuteras i denna workshop, där det kommer förväntas att deltagarna är mycket aktiva och vill bidra me [...]

  • Funktionshinder
  Läs mer
 • Usher syndrom – forskning möter det praktiska fältet

  2016-09-272016-09-29

  Kurs 265: Personer med Ushers syndrom och andra former av dövblindhet berättar att de lägger mycket tid och kraft i kontakten med olika professioner på att förklara vad det innebär att leva med kombinerad syn- och hörselnedsättning. Det visar på behovet hos professione [...]

  • Funktionshinder
  Läs mer
 • Fri rörlighet och funktionshinder 2016

  2016-11-032016-11-03

  Fri rörlighet är en hjärtefråga inom det nordiska samarbetet. Även om tillfälliga gränskontroller införts, tar de flesta nordbor för givet att det är möjligt att arbetspendla och av andra anledningar röra sig fritt mellan de nordiska länderna.

  • Funktionshinder
  Läs mer
Föregående Nästa 
Visar 1-10 av 11 träffar

Nordens Välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet