English page Verkkosivu suomeksi

Workshop, demens och välfärd

  • Funktionshinder
  • Välfärdsteknologi

Hur kan vi använda välfärdsteknologi för att skapa en enklare vardag för demenssjuka, anhöriga och vårdpersonal? Detta är fokus när Nordens välfärdscenter bjuder in till seminarium om demens och välfärdsteknologi.

Den 26 januari träffas nordiska experter på demens och välfärdsteknologi i Stockholm. Demensnätverk, forskare, myndighetspersoner och anhörigrepresentanter diskuterar vilka utmaningar som finns på nationell och lokal nivå och hur ett nordiskt samarbete kring frågor om så kallad välfärdsteknologi och demens kan se ut.

Nordens välfärdscenter ska utifrån seminariet ta fram en praktisk skrift för personal och anhöriga som vårdar demenssjuka och som behöver välfärdsteknologi för att underlätta arbetet både för den sjuke och för den som vårdar. Skriften blir också ett viktigt underlag för beslutsfattare i nordiska kommuner som kommer i kontakt med den här vårdgruppen.

Första delen av mötet är ett miniseminarium som hålls på förmiddagen och är öppet för alla. Efter lunch kommer nätverks- och expertgrupperna att delas in i olika arbetsgrupper och arbeta med frågor av fördjupande karaktär. 

Program 

09:30
Kaffe och macka

10:00
Välkommen

Michaela Prochazka, Socialstyrelsen 

Syftet med workshopen: Avstamp för NVC:s arbete med att ta fram ett inspirationshäfte om demens och välfärdsteknologi 
Lars Rottem Krangnes, NVC 

Demens och välfärdsteknologi – «Vad», «hur» och «när»
Christine Gustafsson, Mälardalens högskola

Välfärdsteknologi från myndighets- och nordiskt perspektiv
Dennis Søndergaard, NVC

11:30
Paus

11:45
Demens, välfärdsteknologi och etiska frågor  
Bjørn Hoffmann, Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet (NTNU) 

Välfärdsteknologi från användarperspektiv
Nis Peter Nissen, Alzheimerforeningen i Danmark

13:00
Avslutning

Händelsedetaljer

Start: 2017-01-26 - kl 09:30
Slut: 2017-01-26 - kl 13:00
Adress:
Nyckelord:
  • Funktionshinder
  • Välfärdsteknologi

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet