English page Verkkosivu suomeksi

Turné 2015: "Nordens barn - Fokus på barn i fosterhem" besöker Åland

  • Välfärdspolitik

Välkommen till en temadag om hur samhället bäst hjälper barn som placerats i fosterhem.

Nordens Välfärdscenter har nyligen slutfört projektet "Nordens barn -Fokus på barn i fosterhem". Projektet har genomförts i samarbete med några av Nordens främsta experter på området och har resulterat i konkreta förslag på hur samhället kan förbättra vården för barn i samhällets vård.

För att sprida projektresultatet besöker vi nu varje nordiskt land, samt de självstyrande områdena. Måndagen den 21 september står Åland på tur.

Konkreta förslag på insatser

Fredrik Hjulström presenterar projektets rapporter under konferensen. Projektet mynnar ut i konkreta förslag på hur samhället kan bidra till att förbättra livssituationen för barn i fosterhem. Förslagen riktar sig till, och innebär samordnade insatser från, såväl socialtjänst och hälsovård som skola.

Råd från experten

Skolöverläkare Stefan Kling från Malmö
i Sverige presenterar hur man kan organisera och genomföra hälsoundersökningar av fosterbarn.

Ingen deltagaravgift. Fika ingår. Lunch på deltagarnas egen bekostnad.
Programmet är en helhet, men det är möjligt att delta endast förmiddag eller eftermiddag också.

Seminariet är ett samarbete mellan Nordens Välfärdscenter, Rädda Barnen Åland och Ålands Hälso- och sjukvård.

Händelsedetaljer

Start: 2015-09-21 - kl 09:00
Slut: 2015-09-21 - kl 14:00
Adress:
Ålands sjöfartsmuseums auditorium 2 Hamngatan, Mariehamn 22100, Åland
Nyckelord:
  • Välfärdspolitik

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet