English page Verkkosivu suomeksi

Turné 2015: Missbruk av fakta? Alkohol och droger i medierna

  • Folkhälsa

Hur kan man skilja mellan faktabaserade och manipulerade vetenskapliga tvister? Vilka källor går det att lita på? Vad kan egentligen räknas som ett forskningsresultat? Bland annat dessa frågor vill Nordens Välfärdscenter ha svar på då vi åker ut på turné i Norden för att diskutera alkohol- och drogforskning i medierna.

Seminarieturnén Missbruk av fakta? Alkohol och droger i medierna riktar sig i första hand till journalister, journalistikstuderande och kommunikatörer inom social- och hälsoområdet.

Turnén besökte Finland 15 januari 2015 då vi arrangerade ett seminarium (på finska) i Helsingfors.

Program

Kl. 10.00 Välkommen (Jessica Gustafsson, kommunikationsrådgivare, Nordens Välfärdscenter)

Moderatorns välkomstord, Tuukka Tammi, chefredaktör för tidskriften Yhteiskuntapolitiikka, Institutet för hälsa och välfärd

Kl. 10.10 Begreppet False balance, Esa Väliverronen, professor i kommunikation, Helsingfors universitet

Kl. 10.20 Rusmedelsrapporteringens utmaningar ur en forskares perspektiv, Marjatta Montonen, specialsakkunnig, Institutet för hälsa och välfärd

Kl. 10.30 Forskningens utmaningar ur en journalists perspektiv, Päivi Repo, journalist, Helsingin Sanomat

Kl. 10.40 Paneldiskussion
Inledningsanföranden:
Heikki Hiilamo, professor i socialpolitik, Helsingfors universitet
Ulla Järvi, generalsekreterare,  Suomen tiedetoimittajain liitto

I panelen:
Heikki Hiilamo
Ulla Järvi
Marjatta Montonen
Päivi Repo

11.45 Diskussion och frågor

12.00 Lunch

Händelsedetaljer

Start: 2015-01-15 - kl 10:00
Slut: 2015-01-15 - kl 12:30
Adress:
Kulturkontakt Nord, TING-salen, Kajsaniemigatan 9, Helsingfors
Nyckelord:
  • Folkhälsa

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet