English page Verkkosivu suomeksi

Turné 2014: Bo kvar hemma på äldre dar

  • Välfärdspolitik

Nordens politiker är överens om målet att äldre personer ska kunna bo hemma så länge som möjligt. Men vad betyder målet, hur arbetar man för att nå det och hur ser framtidens utmaningar ut?

Finlands flagga Suomeksi

Nordens Välfärdscenter arrangerar den 27 november en lunchdebatt på temat "Bo kvar hemma på äldre dar - en hörnsten i nordisk äldrepolitik". Arrangemanget äger rum på finska och fokuserar på situationen i Finland mot bakgrund av kunskaper om övriga Norden.

I paneldiskussionen deltar 

  • Programchef Sari Hosionaho, Miljöministeriet
  • Ordföranden för Svenska Pensionärsförbundet Ole Norrback
  • Forskare Sari Kehusmaa, FPA Forskningsavdelning

Moderator: Jessica Gustafsson, kommunikationsrådgivare, Nordens Välfärdscenter

PROGRAM
12.00 Maarit Aalto, projektledare på Nordens Välfärdscenter, presenterar institutionens arbete på det aktuella området.
12.20 Paneldiskussion
13.15 Lunch och mingel 

Denna diskussion är ett sätt för Nordens Välfärdcenter att sprida kunskap om och resultaten från projektet "Boende för äldre", som vi drev under 2013. Projektet avslutades med ett seminarium i Köpenhamn i november 2013 samt publicering av häftet "Så bor 80+ i Norden". En grupp med experter från de nordiska länderna var knuten till projektet och deltog bl.a. i insamlingen av data om förhållanden i Norden.

Händelsedetaljer

Start: 2014-11-27 - kl 12:00
Slut: 2014-11-27 - kl 14:00
Adress:
Kulturkontakt Nord, Kaisaniemenkatu 9, Helsingfors
Nyckelord:
  • Välfärdspolitik

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet