English page Verkkosivu suomeksi

Storstadens hjärta och smärta

  • Arbetsinkludering
  • Funktionshinder
  • Välfärdspolitik

Mind the gaps - att skapa lika förutsättningar för alla unga. Vilka utmaningar finns i de nordiska storstäderna i samband med växande klyftor i samhället? Vilka effekter har klyftor på ungas uppväxtvillkor och levnadsförhållanden?

Nordiska storstäder som ingår i samarbetet har liknande utmaningar. Vad vet vi om klyftor? Vad gör vi i städerna och vad bör vi göra inför framtiden?

Växande klyftor i nordiska storstäder är i fokus under konferensen "Storstadens hjärta och smärta" i Malmö.

Nordens Välfärdscenter projektledare Lidija Kolouh-Söderlund och Jenny Tägtström deltar i konferensen och berättar om projekten "Unga in i Norden - psykisk hälsa, arbete, utbildning" och "Nordisk Kunskapsbank om skolavhopp”.

Unga in i Norden – psykisk hälsa, arbete och studier 

Nordisk kunskapsbank om skolavhopp (öppnas i nytt fönster) 


Händelsedetaljer

Start: 2015-09-30 - kl 09:30
Slut: 2015-10-02 - kl 16:30
Adress:
Malmö Live Dag Hammarskjölds torg 4, 211 18 Malmö
Nyckelord:
  • Arbetsinkludering
  • Funktionshinder
  • Välfärdspolitik

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet