English page Verkkosivu suomeksi

Seminaarikiertue 2015: "Laadukas vanhustenhuolto" saapuu Helsinkiin

 • Välfärdspolitik

Miten vanhustenhuollon laatua voidaan mitata Pohjoismaissa?

Pohjoismainen hyvinvointikeskus, joka on Pohjoismaisen ministerineuvoston alainen laitos, on tehnyt kartoituksen vanhustenhuollon laadusta ja valvonnasta Pohjoismaissa. Välitämme nyt tietoa hankkeen lopputuloksista pohjoismaisella seminaarikiertueella, joihin kutsumme poliitikkoja, virkamiehiä ja ikäihmisiä edustavien organisaatioiden jäseniä keskustelemaan ikääntymisestä, elämänlaadusta sekä turvallisuudesta.

Saavumme Helsinkiin 18. marraskuuta!

Tavoitteena on mahdollisimman arvokas ja hyvinvoiva ikääntyminen. Yhteiskunnan on pystyttävä tarjoamaan laadukasta hoitoa, jotta voidaan taata vahva tuki julkisilla varoilla rahoitetulle vanhustenhuollolle myös tulevaisuudessa. Ikääntyvien osuus väestöstä kasvaa samalla kun työiässä olevien määrä vähenee. Yhä harvempi siis osallistuu hoidon rahoittamiseen.

Miten Pohjoismaat selviävät tästä haasteesta? Millä keinoin eri Pohjoismaat mittaavat vanhustenhuollon laatua? Kuka päättää mikä on laadukasta? Entä miten yhteiskunta voi myös tulevaisuudessa taata, että ikääntyminen on turvallista ja tarkoituksenmukaista?

Osallistujat:

 • Harriet Finne-Soveri – tutkimusprofessori, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos sekä osallistunut "Når fortiden er længere end fremtiden" –projektiraportin tekoon
 • Ole Norrback – puheenjohtaja, Svenska pensionärsförbundet (entinen Pohjoismaisen yhteistyön ministeri)
 • Marjo Katajisto – erityisasiantuntija, JHL- Julkisten ja hyvinvointialojen liitto
 • Joonas Leppänen (Vasemmisto) - sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsen, Helsingin kaupunki
 • Hannakaisa Heikkinen Sosiaali- ja terveysvaliokunta (Varapuheenjohtaja)


Moderaattori: Heidi Finnilä, toimittaja

Tilaisuus on suomenkielinen!

Aika ja paikka:
18. marraskuuta klo 13.00-14.30, Pohjoismainen kulttuuripiste, Kaisaniemenkatu 9, Helsinki. Tarjoamme lounaan ennen seminaarin alkua klo 12-13!

Järjestäjät:
Pohjoismainen hyvinvointikeskus ja Norden i Fokus (Pohjola polttopisteessä)

Huom! Järjestämme aamupäivällä "Perhekotien lapset Pohjolassa" -seminaarin samassa tilassa. Lämpimästi tervetuloa myös sinne!

Två händer som skakar hand samt texten laadukas vanhustenhuolto

Turné 2015: "Kvalitet i äldreomsorgen" besöker Helsingfors

Hur mäts kvalitet inom Nordens äldreomsorg?
Nordens Välfärdscenter har genomfört en nordisk kartläggning av kvalitet och tillsyn i äldreomsorgen. Resultaten presenteras under en nordisk seminarieturné där politiker, äldreorganisationer och tjänstemän diskuterar ålderdom, livskvalitet och trygghet.

18 november besöker vi Helsingfors.

Alla vill åldras med värdighet och välbefinnande. Vetskapen om att samhället kommer att erbjuda en god omsorg om de äldre är viktigt för att vi ska lyckas behålla ett starkt stöd för en offentligt finansierad äldreomsorg. Andelen äldre ökar i Norden, samtidigt som allt färre står för finansieringen. Hur tacklar Norden utmaningen? Vilka system används i de nordiska länderna för att mäta kvalitet i äldreomsorgen? Vem bestämmer vad som är god kvalitet? Och hur ska framtidens samhälle säkerställa en trygg och meningsfull ålderdom när vi står inför ett agequake?

Arrangemanget är finskspråkigt!

Deltagare:

 • Harriet Finne-Soveri – Forskningsprofessor, Institutet för hälsa och välfärd samt medförfattare till projektrapporten "Når fortiden er længere end fremtiden"
 • Ole Norrback – Ordförande Svenska pensionärsförbundet (f.d. nordisk samarbetsminister)
 • Marjo Katajisto – Specialist JHL – förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena
 • Joonas Leppänen (Vänsterförbundet) Ledamot i Social- och hälsovårdsverket, Helsingfors stad
 • Hannakaisa Heikkinen (Centerns riksdagsgrupp) - Vice ordförande i Social- och hälsovårdsutskottet 

Moderator: Heidi Finnilä, debattredaktör

Tid och plats:
18 november 13-14:30 Kulturkontakt Nord, Kajsaniemigatan 9, Helsingfors
Lunch serveras före arrangemanget klockan 12-13!

Arrangörer: Nordens Välfärdscenter och Norden i Fokus.

OBS! På förmiddagen arrangerar vi seminariet "Fokus på barn i fosterhem" i samma utrymmen. Varmt välkommen även dit!

Händelsedetaljer

Start: 2015-11-18 - kl 13:00
Slut: 2015-11-18 - kl 14:30
Adress:
Pohjoismainen kulttuuripiste Kaisaniemenkatu 9, 00170 Helsinki
Nyckelord:
 • Välfärdspolitik

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet