English page Verkkosivu suomeksi

Så vill fosterbarn ha stöd när de kliver ut i vuxenlivet!

  • Välfärdspolitik

Sällan tillfrågas barn och ungdomar som är placerade utanför sina biologiska familjer om sina åsikter kring samhällets stöd. Nordens Välfärdscenter har samlat barn från de nordiska länderna för att ta reda på deras syn på placeringarna.

Resultaten från samlingen och information om Nordens Välfärdscenters arbete presenteras av Fredrik Hjulström och Kristin Marklund, Nordens Välfärdscenter och Karin Källsmyr, Voksne for Barn i Norge. Nordens Välfärdscenter driver för närvarande projektet "Nordens Barn - Fokus på barn i familjehem". Samlingen med barn från de nordiska länderna har genomförts inom ramen för det projektet.

Här finns mer information om projektet "Nordens Barn - Fokus på barn i familjehem"

Seminariet äger rum som en del av Socialchefsdagarna. Arrangör för evenemanget är Föreningen Sveriges socialchefer.

Händelsedetaljer

Start: 2014-10-01 - kl 15:30
Slut: 2014-10-01 - kl 16:30
Adress:
Svenska Mässan, Göteborg (invid Liseberg och Universeum).
Nyckelord:
  • Välfärdspolitik

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet