English page Verkkosivu suomeksi

NVC deltar på Socialchefsdagarna

  • Arbetsinkludering
  • Välfärdspolitik

Nordens Välfärdscenter projektledare deltar med två seminarier på Socialchefsdagarna som i år har temat social hållbarhet. Arrangemanget är Sveriges största årliga socialpolitiska konferens och vänder sig beslutsfattare inom socialtjänsten.

Konferensen börjar kl 9.30 den 30 september och avslutas kl 12 den 2 oktober, på Louis De Geer konsert och kongress i Norrköping.

Lidija Kolouh-Söderlund talar den 30 september om vårt pågående projekt Unga in i Norden – psykisk hälsa, arbete, utbildning som sätter fokus på unga nordbor mellan 16 och 29 år. På seminariet kommer sambandet mellan ungas psykiska hälsosituation och deras situation i skolan och senare övergång till egen försörjning att belysas.

Dagen efter, torsdagen den 1 oktober berättar Fredrik Hjulström om resultaten från vårt projekt Nordens Barn - Fokus på barn i fosterhem. Han kommer bland annat att beskriva hur kunskapsläget ser ut i Norden, vilka förändringar som bedöms vara viktigast att åtgärda och vilka förändringar som ungdomar som varit placerade i familjehem vill se.

Händelsedetaljer

Start: 2015-09-30 - kl 09:30
Slut: 2015-10-02 - kl 12:00
Adress:
Louis De Geer konsert & kongress, Dalsgatan 15, 602 32 Norrköping
Nyckelord:
  • Arbetsinkludering
  • Välfärdspolitik

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet