English page Verkkosivu suomeksi

Fri rörlighet och funktionshinder 2016

  • Funktionshinder

Fri rörlighet är en hjärtefråga inom det nordiska samarbetet. Även om tillfälliga gränskontroller införts, tar de flesta nordbor för givet att det är möjligt att arbetspendla och av andra anledningar röra sig fritt mellan de nordiska länderna.

Öresundsbron på natten.

Se vår livesändning från seminariet här.

AMBITIONERNA och politiken som ska främja rörligheten ska även fungera för människor med olika typer av funktionsnedsättningar, personer som i dagsläget bryter mot normen vad gäller funktionalitet.

VID ETT SEMINARIUM på samma tema som arrangerades i oktober 2015, konstaterades att det finns mycket att göra vad gäller information, tillgänglighet, språk- och socialförsäkringsfrågor. Detta trots nordiska konventioner och myndighetssamarbete, nätverk och informationstjänster för att förenkla och förbättra förutsättningar för nordbors mobilitet. Ett antal förbättrande åtgärder föreslogs och dessa följs nu upp på olika sätt.

Mer information om samarbetet finns här

SEDAN SEMINARIET 2015 har också EU-kommissionen föreslagit ett nytt direktiv om tillgänglighet. Detta påverkar både enskilda länder och Norden som region.

DETTA SEMINARIUM syftar till att synliggöra kunskap, erfarenhet och diskutera förbättringar som kan genomföras genom det nordiska samarbetet. Det blir också fördjupning i två aspekter av temat:

  • studenters mobilitet i Norden
  • ökad fysisk tillgänglighet genom harmoniserade byggregler

ALLA NORDISKA länder och självstyrande områden har ratificerat, eller förbereder ratificering av, FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. I konventionen finns flera relevanta artiklar för detta tema: Artikel 5 om jämlikhet och ickediskriminering, Artikel 9 om tillgänglighet, Artikel 31 om insamling av statistik och information samt Artikel 32 om internationellt samarbete.

I NORDISKA MINISTERRÅDETS handlingsplan för funktionshinderssamarbetet är Fri rörlighet ett av tre fokusområden. Detta seminarium bidrar till implementering av aktivitet 3.1 i handlingsplanen, "att förstärka funktionshindersperspektivet hos nordiska aktörer och strukturer med ansvar för samarbetet för fri rörlighet och mot gränshinder".

ANMÄLAN via nordicwelfare.org/frirorlighet2016 senast den 30 september.


 

Kontakt

Maria MontefuscoMaria Montefusco
Projektledare
+46 8 545 536 13
+46 76 1992807
Epost: 

Händelsedetaljer

Start: 2016-11-03 - kl 14:00
Slut: 2016-11-03 - kl 16:30
Adress:
Nordiska ministerrådets sekretariat, Ved Stranden 18 i Köpenhamn
Nyckelord:
  • Funktionshinder

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet