English page Verkkosivu suomeksi

Från FN-konvention till självständigt liv

  • Funktionshinder

- STRATEGI, FORSKNING och PRAKTIK PÅ FUNKTIONSHINDERSOMRÅDET

NORDENS VÄLFÄRDSCENTER och HAREC, Sydsvenskt centrum för forskning om funktionsnedsättning och funktionshinder, arrangerade tillsammans en nordisk konferens om FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Många människor

KONFERENSEN GAV möjligheter till utbyte av kunskap och erfarenheter om genomförandet av FN-konventionens rättigheter knutna till ett självständigt liv och delaktighet i samhället.

FN-flaggaI KONFERENSEN DELTOG personer som på praktisk, politisk eller strategisk nivå arbetar med funktionshindersfrågor. Konferensen visade på konkreta exempel på hur nationella strategidokument och handlingsplaner kan kopplas till FN-konventionen, hur man samverkar med FN:s kommitté i tillämpningen av konventionen och hur forskningsresultat kan användas för att stödja det praktiska förverkligandet av rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Under konferensen visades även goda exempel på hur FN-konventionen genomförs i praktiken på kommunal nivå för att garantera självständighet och delaktighet.

BLAND INBJUDNA talare fanns Thomas Hammarberg, som bland annat har varit Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter, Pirkko Mahlamäki, generalsekreterare för Handikappforum i Finland och Stig Langvad, en av sammanlagt 18 medlemmar i FN:s övervakningskommitté.

Här finns presentationerna från konferensen:

Europeiskt arbete för rättigheter för personer med funktionsnedsättning nu och i framtiden
Pirkko Mahlamäki, generalsekreterare för Handikappforum i Finland.

Implementing the UN Convention: An overview of legal reforms in EU Member States
Nevena Peneva, Equality and Citizens' Rights Department, European Union Agency for Fundamental Rights

Fra menneskerettighed til konkret forpligtelse!
Stig Langvad, medlem av FN:s funktionshinderskommitté

Från WORKSHOP 1:

Bjørn Lescher-Nuland, sektionschef på Barne-, ungdoms-, och familiedirektoratet (Bufdir) i Norge

Ása Olsen, ledare för sekretariatet Meginfelag teirra brekaðu (MBF) Färöarna

Från WORKSHOP 2:

Anna Bruceforskare och lektor vid Lunds universitet.

Från WORKSHOP 3:

Josefin Gustavsson, Myndigheten för delaktighet, Sverige

Rosemarie Hejdedahl och Ann-Christine Gullacksen, Delaktighetsmodellen

 

 


KONTAKT: 


 

 

Harecs och Nordens Välfärdscenters logotyper bredvid varandra

Händelsedetaljer

Start: 2015-11-17 - kl 09:30
Slut: 2015-11-17 - kl 16:00
Adress:
HAREC, Malmö högskola, Hälsa och Samhälle, Jan Waldenströms gata 25, Malmö, Sverige.
Nyckelord:
  • Funktionshinder

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet